Hvordan oppdaterer posisjonene på låser på den nye plantegningen?

Velg Grunnleggende data > Plantegninger og velg den nye plantegningen

- Klikk på "Flytt låser i henhold til referanse" knappen

- Velg en lås nær høyre hjørne oppe på plantegningen og dra den til korrekt posisjon på den nye plantegningen

- Velg en lås nær venstre hjørne nede på plantegningen og dra den til korrekt posisjon på den nye plantegningen

- De andre låsene reposisisjonererer seg automatisk til riktig posisjon

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.