Minnet på iLOQ programmeringsenheten er fullt. Hva gjør jeg?

Programmeringsenheten kan ha maks. 386 oppgaver lagret


Går "Administrer programmeringsinnhold" og overfør oppgaver fra programmeringsenheten (fra høyre til venstre) / du kan flytt noen av oppgavene til en annen programmeringsenhet

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.