Jeg har problemer med å installerer drivere til P10S.10 (programmeringsenheten)

Sjekk om du har administratorrettigheter på din PC - i det minste lokale admin rettigheter. Hent drivere fra iLOQ.com (Produkter --> S10 --> Programvare --> Programmeringsutstyr) eller iLOQ support portal.

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.