Open navigation

Åpne en lås med telefonnøkkelen

Dette avsnittet beskriver hvordan du åpner en lås med iLOQ S50 App.

Før du prøver å åpne en lås, må du sikre at du har:

 • Mobil dataforbindelse

  Dette sikrer at hendelsene loggføres på serveren, og at du kan motta oppdateringer på telefonnøkkelen.

  Hvis låsen krever nettbasert autentifisering, sikrer den mobile dataforbindelsen at låsen kan validere adgangsrettigheter fra serveren.

 • NFC aktivert

  Funksjonen NFC (Near Field Communication) er nødvendig for kommunikasjon mellom den mobile enheten og låsen, og for å levere strøm til låsen.

 • Skjerm aktiv

  Den mobile enhetens skjerm må ikke være slått av eller låst, da operativsystemet vil deaktivere NFC-funksjonen hvis den mobile enhetens skjerm er slått av eller låst.

 • iLOQ S50 App på (Gjelder iPhone)

  iLOQ S50 App mobile applikasjonen må være i forgrunnen fordi man må fysisk trykke på logoen for å kunne starte kommunikasjonen mot låsen. Applikasjonen vil ikke bruke batteri når den ligger i bakgrunnen på telefonen.

 • Finn NFC-området på mobilen

  Du må holde telefonens NFC-område mot låsens leserantenne for å åpne låsen. Du kan få kjennskap til NFC-området fra mobilens produsent.

 • Telefonnøkkelen er aktivert på mobilen din

  Åpne iLOQ S50 appen. Navnet på låssystemet skal stå oppført nederst.

 • Definer mobilen slik at den bruker automatisk dato og tidspunkt

  Nøkkelens tidsbegrensninger bruker dato, tidspunkt og tidssone levert av nettverket. Hvis man prøver å manipulere klokken på telefonen vil telefonnøkkelen slutte å virke.

Gå frem slik.

 1. Plasser NFC-området til mobilen mot låsens leserantenne.

  Android og Huawei: Når mobilen er riktig plassert, åpnes applikasjonen, og den begynner å kommunisere med låsen markert med en grå skjerm.

  iPhone: Åpne appen først, trykke på iLOQ logoen og hold telefonens NFC antenne mot låsen.

 2. Hold mobilen rolig mot låsen til du får en grønn skjerm.

  Hvis du får en rød skjerm kan det bety at du ikke har adgang til låsen.

  Hvis appen plutselig forsvinner, har kommunikasjonen med låsen blitt avbrutt. Vent ca. fire sekunder og prøv igjen.

 3. Åpne låsen ved å vri på leserantenna.
T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.