Open navigation

Skifte SIM-kort

Dette avsnittet beskriver hva du gjør hvis du vil skifte SIM-kortet for en mobil enhet som har en telefonnøkkel.

Gå frem slik.

  1. Skift SIM-kortet.
  2. Be låssystemets administrator om å omregistrere telefonnøkkelen for deg til det nye SIM-kortet.
  3. Vent til du får meldingen med den nye registreringen og del lenken med applikasjonen iLOQ S50 App.

    Vil du ha flere opplysninger, kan du se Aktivere en ny telefonnøkkel.

    Merk:

    Registreringsmeldingen er gyldig i 120 timer.

T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.