Open navigation

Problemløsning iLOQ S50 App

Instruksjoner om hvordan du løser problemer med iLOQ S50 App.

Tabell 1. Problemløsning iLOQ S50 App
ProblemLøsning

iLOQ-meldinger vises ikke under meldinger.

Tillat meldinger for iLOQ S50 App-applikasjonen under innstillingene for apper. Vil du ha flere opplysninger, kan du se telefonens brukerveiledning.

Noen ganger kan tredjepartsapplikasjoner hindre meldinger. I dette tilfellet må du konfigurere disse appene for å aktivere iLOQ-meldinger.

Appen viser status "Ingen nøkler, kontakt admin".

Telefonnøkkelen er ikke i telefonminnet. Årsaken kan være:

 • Administratoren har fjernet telefonnøkkelen Kontakt administratoren.

 • De interne sikkerhetsmekanismene til telefonen har fjernet telefonnøkkelen. Det kan være to årsaker til dette:

  • Du har fjernet SIM-kortet.

   Sett inn SIM-kortet og start applikasjonen på nytt.

  • Du har endret datoen og tidspunktet på telefonen manuelt.

   Aktiver automatisk dato og tidspunkt og start applikasjonen på nytt.

T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.