Open navigation

Innføring i FobApp

Med FobApp kan du:

  • Se informasjon om nøkkelfoben, som for eksempel nøkkelfobens etikett, serienummer og batterinivå.

  • Etablere en BLE-forbindelse fra en mobil enhet til nøkkelfober som er innenfor kommunikasjonsradiusen. Når forbindelsen er etablert, kommuniserer nøkkelfoben med iLOQ-skyen via den mobile enheten og kontrollerer om det er oppdateringer som venter. Hvis det er, henter nøkkelfoben oppdateringene fra serveren.

Appen må ikke pares med nøkkelfoben eller registrert på noen måte. Appen brukes bare for å dele mobilenhetens internettforbindelse til nøkkelfoben slik at nøkkelfoben kan kommunisere med iLOQ-skyen i relasjon til oppdateringene.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.