Om iLOQ S50 låssystem

iLOQ S50 er en sikker og et heldigitalt låssystem spesielt utviklet for infrastruktur og forsyningsindustrien hvor man til stadighet møter utfordringer med å administrere mange lokasjoner og stort antall låser samtidig. Dette unike produktet sparer ressurskostnader og forenkler adgangshåndtering til f.eks. strømnettselskapet, telekomselskaper, datasentre, vannverk, eiendomsforvaltning og transportselskaper.

iLOQ S50 er unik fordi det er verdens første NFC-strømforsynte lås som høster energi fra en smarttelefon for å kunne låse opp. Den opererer gjennom en app på en smarttelefon som muliggjør adgangsdeling og sanntidsovervåking over nettet og alt samles i en brukervennlig plattform.

Systemet har fleksibl og enkel måte å administrere adgangsrettigheter. iLOQ S50 låssystem tilbyr betydelige fordeler for:

 • Fjerntliggende lokasjoner

 • Låssystemer som er spredt på et stort geografisk område ved at det ikke er behov for batteribytte og at adganger kan administreres over nettet

 • Ikke noe vedlikehold

 • Ingen fysiske nøkler som skal utleveres

 • Tåler tøffe miljøer

 • Sikkerhet

  • Telefonnøkkel sikkerhet
  • Online åpne-autentifikasjon
  • Tidsrestriksjoner
  • Sanntids loggføring
  • Rask eliminering av tapte nøkler over et virituelt nettverk og telefonnøkler over nettet
  • Låsens fysiske sikkerhet
  • Høy sikkerhet gjennom hele livssyklusen til systemet

iLOQ S50 NFC produkter dekker de fleste sylinderlåser til dører, hengelåser, nøkkeltuber, skaplåser og et godt utvalg av tilbehør.

iLOQ S50 låssystem administreres over internet. Adgangsrettigheter administreres raskt og enkelt og mistede nøkler kan fjernes fra systemet umiddelbart.

iLOQ S50 låssystem erstatter mekaniske og batteridrevne låssystemer. Det fjerner problemer med mistede nøkler og piraktkopiering av nøkler, forenkler administreringen og tilbyr mye laver livstidskostnader.

Figur: iLOQ S50 låssystem
iLOQ S50 Locking System

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.