Open navigation

Legge til informasjon om låssystem

Dette avsnittet beskriver hvordan du laster opp en plantegning og legger til generelle opplysninger om låssystemet, brukt når du genererer de felles adgangsrettighetene og låsene for leiligheter.

Gå frem slik.

 1. Velg Låssystem informasjon.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Låssystem informasjon
  Informasjon om låssystem
 2. Velg hvordan du håndterer Adgangsrettigheter.

  Alternativene er:

  • Trapper har delte adgangsrettigheter — Hvis du velger dette alternativet, genereres det et enkelt sett av fellesområder, og dette settet deles mellom alle trappene.

   Dette er standardalternativet.

  • Trapper har egne adgangsrettigheter — Hvis du velger dette alternativet, er fellesområder ikke delt, og et fellesområde opprettes for hver trapp. Legg til antall trapper i feltet Antall trapper.

 3. Velg hvordan du håndterer Leilighetsnumre.

  Alternativene er:

  • Løpende nummerering — Det brukes en løpende leilighetsidentifikator.

   Hvis du velger dette alternativet, økes det løpende nummeret med en for hver leilighet.

   Dette er standardalternativet.

  • Etter trapp — Leilighetsidentifikatorene er spesifikke for hver trapp.

   Hvis du velger dette alternativet, må du legge inn rekken av leilighetsidentifikatorer for hver trapp. Legg til antall trapper i feltet Antall trapper og rekkene med leilighetsidentifikatorer i en tabell for eksempel lik den nedenfor:

   Figur: Rekker for leilighetsidentifikatorer
   Rekker for leilighetsidentifikatorer
 4. Velg Tilgangsrettigheter.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.