Open navigation

Legge til nøkler for leiligheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler for leiligheter i systemet.

Nøklene genereres automatisk og blir stående med statusen bestilt.

Gå frem slik.

 1. Velg Legg til nøkler: nøkler for leiligheter.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til nøkler for leiligheter
  Legge til låser for leiligheter

  Oppgi nøkkelinformasjonen slik:

  • Hvor mange nøkler per leilighet — Antall nøkler som skal opprettes for hver valgte lås.

  • Nøkkelnavn — Velg hvor navn for nøklene som skal opprettes, fra denne rullegardingmenyen.

 2. Valgfritt: Om nødvendig legger du til en spesialnøkkel ved å trykke på knappen Legg til spesialnøkkel.
  1. Gi spesialnøkkelen et navn.
  2. Velg adgangsrettighetene for spesialnøkkelen.
  3. Velg OK.
 3. Velg Legg til nøkler.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.