Open navigation

Legge til administratorer

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til administrative brukere og knytter dem til Token som ble opprettet på trinnet Legge til Token.

Gå frem slik.

 1. Velg Legge til adminstrative brukere.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til administrative brukere
  Legge til administative brukere
 2. Oppgi en Bruker-ID og et passord for administrativ bruker.

  Passord for administrativ bruker:

  • Må ha minst 8 tegn.
  • Skiller mellom store og små bokstaver.
 3. Oppgi Fornavn og Etternavn for administrativ bruker.
 4. Velg Knytte til Token.

  Det åpnes et skjermbilde der du kan velge token for den nye administrative brukeren.

  Figur: Knytte til programmeringstoken
  Knytte til programmeringstoken
 5. Velg tokenet for den administrative brukeren og velg OK.
 6. Velg Legge til bruker.

  Tokenet knyttes til brukeren, og den administrative brukeren legges til på listen Tilføyde brukere.

 7. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.