Open navigation

Vis sammendrag

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser et sammendrag av det distribuerte låssystemet.

Gå frem slik.

  1. Velg Sammendrag.

    Skjermbildet nedenfor åpnes:

    Figur: Sammendrag
    Sammendrag
  2. Vis sammendraget.
  3. Velg Lukk.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.