Open navigation

Distribuering for tjenestenæringen

Før du begynner å distribuere et låssystem for tjenestenæringen, må du sikre at du har:

 • iLOQ Manager-lisensen.
 • iLOQ Manager-programvaren installert på Windows operativsystem. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Installere iLOQ Manager.

  Figur: iLOQ Manager
 • Minst 2 Token. Vi anbefaler at du legger til 3 Token til låssystemet.

  Figur: Token
  Programmeringstoken

Distribusjonens fremgangsmåte består for eksempel av fasene nedenfor:

 1. Legg til Token og knytt den til en bruker. Se Legge til første token og og knytte det til en bruker.
 2. Legg til fullmaktene for den administrative brukeren. Se Legge til administrative brukerfullmakter.
 3. Legg til neste Token. Se Legge til flere tokener og knytte dem til brukere.
 4. Håndhev pålogginger med Token. Se Håndheve pålogginger med et token.
 5. Aktiver og opprett eiendommer hvis du planlegger å bruke dem. Se Områder.
 6. Aktiver og opprett soner hvis du planlegger å bruke dem. Se Soner.
 7. Importer plantegningene. Se Legge til plantegninger.
 8. Legg til adgangsrettighetene. Se Legge til adgangsrettigheter.
 9. Legg til og programmer låsene. Se Legge til en ny lås på plantegningen.
 10. Legg til personer. Se Legge til en ny person.
 11. Legg til og programmer nøklene. Se Legge til en nøkkel.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.