Open navigation

Legge til første Token og og knytte det til en bruker

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til det førsteToken til iLOQ-låssystem, og hvordan du knytter Token til en bruker.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Koble til et tomt Token til datamaskinen.
  Merk:

  Teksten Token ikke funnet forsvinner ikke fra brukergrensesnittet når du kobler et uprogrammert Token til datamaskinen. Du kan trygt fortsette.

 2. Velg Logg deg på.
 3. Velg Administrering > Bla gjennom Tokens.

 4. Velg Legg til Token.
  Veiviseren Legge til et Token åpnes.
 5. Velg Legg til Token og knytt det til bruker.
 6. Gi Token et navn.
  Tips:

  Gi Token navn i henhold til deres etikett og eier. På denne måten er det lett å identifisere Token til eieren.

 7. Velg Aktiv.
 8. Velg Neste.
 9. Velg Admin som bruker.
 10. Velg Neste.
 11. Velg bruksrettigheter for brukeren.

  For admin-brukeren velger du alle bruksrettigheter.

  Du kan styre valget av bruksrettigheter slik:

  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 12. Velg Neste.
 13. Det vises en kort beskrivelse.
 14. Velg Klar.
 15. Valgfritt: Hvis Token vises i statusen Planlagt for programmering:

  Gå frem slik.

  1. Velg tokenet i statusen Planlagt for programmering.
  2. Høyreklikk for å velge Omprogrammere.

   Veiviseren Omprogrammering av Token åpnes.

  3. Velg Omprogrammere Token.
  4. Følg veiviseren.
 16. Det vises en kort beskrivelse.
 17. Velg Lukk.
 18. Velg OK.
  Token vises på listen "Bla gjennom Token".
 19. Logg av og logg på med det nye Tokenet.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.