Open navigation

Legg til flere Token og knytte dem til brukere

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger flere Token til iLOQ-låssystemet, og hvordan du knytter dem til brukere.

Merk:

Hvis du legger til det første Tokenet, går du frem som instruert i avsnitt Legge til første Token og og knytte det til en bruker.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom Tokens.

 2. Velg Legg til Token.
  Veiviseren Legge til et token åpnes.
 3. Velg Legg til token og fest det til bruker.
 4. Gi Token et navn.
  Tips:

  Du kan for eksempel gi Token navn i henhold til deres etikett og eier. På denne måten er det lett å identifisere Token til eieren.

 5. Velg Aktiv.
 6. Velg Neste.
 7. Velg den ønskede brukeren.
 8. Velg Neste.
 9. Velg bruksrettigheter for brukeren.

  Du kan styre valget av bruksrettigheter med piltastene slik:

  •  — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
  •  — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
  •  — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
  •  — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 10. Velg Neste.
 11. Det vises en kort beskrivelse.
 12. Velg Klar.
 13. Plasser det tomme Token på programmeringsadapteren med baksiden ned på stedet beregnet på dette.

  Vent til Token er blitt programmert.

 14. Det vises en kort beskrivelse.
 15. Velg Lukk.

  Du kan vise tokenet på listen Bla gjennom Token.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.