Open navigation

Innlogging med et token påkrevd

Dette avsnittet beskriver hvordan du påkrever at innlogging må gjøres med et token.

Når det leveres et nytt iLOQ-låssystem, kan Admin-brukeren logge seg på systemet uten bruk av et token. Dette er nødvendig da det ikke er noen Token i et nytt system.

Men du kan hindre brukere i å logge seg inn uten et token når du distribuerer systemet og legger til tokener. Dette gjør systemsikkerheten bedre.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom brukere.
 2. Velg Admin-brukeren.
 3. Høyreklikk på Admin-brukeren med musen.
 4. Velg Rediger brukerrettigheter.
  Veiviseren Rediger bruksrettigheter åpnes.
 5. Velg Rediger brukerrettigheter.
 6. Sikre at feltet Token har verdien <empty>.
 7. Velg Neste.
 8. Fjern alle bruksrettigheter fra Admin-brukeren.
 9. Velg Neste.
 10. Velg Klar.
 11. Velg Lukk.
  Nå kan brukeren ikke logge seg på systemet uten et token.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.