Open navigation

Legge til plantegninger

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til plantegninger i iLOQ-låssystemet.

Plantegninger er PDF- eller bildefiler som viser rom- og dør-planen for eiendommen der iLOQ-låssystemet skal distribueres. Plantegningen kan også være et kart som viser plasseringen av låsene i et geografisk område.

De støttede filtypene er:

 • PDF
 • De vanlige bildefiltypene
Merk:

DWG-filer støttes ikke.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Plantegninger.
 2. Velg Legg til plantegning.
  Veiviseren Importere plantegning åpnes.
 3. Velg Importer ny plantegning.
 4. Klikk på knappen ... og velg filen som inneholder plantegningen.
 5. Velg Åpne.
 6. Velg Neste.
 7. De neste alternativene er avhengige av bildefiltypen.

  Hvis plantegningen er en PDF-fil:

  • Velg Sidenummeret der plantegningen du vil ha, befinner seg.
  • Velg ønsket Oppløsning for den importerte plantegningen.

  Hvis plantegningen er en bildefil i for eksempel PNG-format:

  • Kontroller at bildet ser ut som planlagt i forhåndsvisningen.
 8. Velg Neste.
 9. Kontroller bildefilens størrelse i feltet Størrelse.
  Hvis filstørrelsen er for stor:
  1. Velg Tilbake.
  2. Velg en plantegning med en mindre filstørrelse, eller reduser Oppløsningen for den importerte plantegningen hvis det dreier seg om en PDF-fil.
  3. Velg Neste.
 10. Gi plantegningen et navn.
 11. Velg Neste.
 12. Det vises en kort beskrivelse.
 13. Velg Klar.
 14. Velg Lukk.
 15. Figuren lastes opp på serveren.
 16. Kontroller at plantegningen er skarp nok.
  Hvis plantegningen ikke er skarp nok, må du bruke en annen plantegning.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.