Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til adgangsrettigheter i iLOQ-låssystemet.

Opprett adgangsrettighetene i henhold til låsplanen utviklet sammen med sluttkunden.

Merk:

Opprett adgangsrettighetsgrupper en etter en. Se Adgangsrettigheter.

Hvis du også vil opprette låsspesifikke, individuelle adgangsrettigheter, oppretter du dem som en satsvis operasjon etter at du har lagt til låsene, men ennå ikke programmert dem. Se Lage individuelle adgangsrettigheter for låser.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom adgangsrettigheter.

 2. Velg Legg til adgangsrettighet.
  Veiviseren Legg til adgangsrettighet åpnes.
 3. Velg Legg til adgangsrettighet.
 4. Gi adgangsrettigheten et navn.
  Tips:

  Typisk er den første adgangsrettigheten for for alle eiendommene, og kalles for eksempel "Masteradgang".

 5. Oppgi en beskrivelse for adgangsrettigheten. For eksempel: "Adgang til alle eiendommer".
 6. Velg om det skal brukes en betinget adgangsrettighet ved å krysse av eller fjerne avkryssing i avkrysningsruten Betinget adgang aktiv.

  Vil du ha mer informasjon om betingede adgangsrettigheter, kan du se Adgangsrettigheter.

 7. Oppgi en mer detaljert beskrivelse av den betingede adgangsrettigheten.
 8. Velg om adgangsrettigheten standardmessig skal legges til nye låser ved å krysse av eller fjerne avkryssing i avkrysningsruten Legg til nye låser standardmessig.
  Tips:

  Hvis du oppretter en systemdekkende adgangsrettighet for masternøkkelen ment å være i alle låser, velger du Ja. På denne måten vil du aldri glemme å legge til adgangsrettighetene til nye låser.

 9. Velg synlighet for adgangsrettigheten.

  Vil du ha mer informasjon om synligheten av adgangsrettighetene, kan du se Adgangsrettigheter.

 10. Velg adgangsrettighetstypen.

  Vil du ha mer informasjon om adgangsrettighetstyper, kan du se Adgangsrettigheter.

 11. Velg Neste.
 12. Det vises en kort beskrivelse.
 13. Velg Klar.
 14. Velg Lukk.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket