Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til en nøkkel

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler i iLOQ-låssystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de fysiske nøklene når du legger til nøkler i iLOQ Manager. Du kan definere låsene og knytte dem til de fysiske nøklene i en senere fase.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Legg til nøkkel.
  Veiviseren Legg til nøkkel åpnes.
 3. Velg Legg til nøkkel.
 4. Gi navn til nøkkelen i feltet Nøkkelens navn / beskrivelse.
  Tips:

  Bruk for eksempel "Masternøkkel" eller "Ansatt".

 5. Definer Startdatoen for nøkkelen.

  Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen blir operativ på dette tidspunktet.

 6. Definer Sluttdatoen for nøkkelen.

  Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen slutter å være operativ på dette tidspunktet.

 7. Om nødvendig oppgir du den planlagte returdatoen i feltet Planlagt returdato.
  Merk:

  Dette feltet er kun for å informere administratoren. Verdien påvirker ikke nøkkelens gyldighet.

 8. Velg nøkkeltype:
  • Nøkkel Fob

  • Telefon

  • S5

 9. Velg utløpsintervall.

  Hvis det er definert et standard utløpsintervall i systemet, foreslås dette for nøkkelen. Du kan definere et nøkkelspesifikk utløpsintervall ved å redigere den foreslåtte tiden.

  • I tilfelle nøkkel-Fob:

   Som standard er en nøkkel-Fob en offline enhet. I dette henseende er det utløpsintervallet nøkkel-Fob'ens gyldighetstid.

   Men hvis en nøkkel-Fob får en servertilkobling, tilbakestilles utløpsintervallet. En nøkkel-Fob får en servertilkobling trådløst ved å bruke applikasjonen iLOQ FobApp via Bluetooth.

  • I tilfelle telefonnøkkel:

   Telefonens utløpsintervallet begynner fra siste gang den hadde kommunikasjon med serveren. Når denne tiden er utløpt, er telefonnøkkelen ikke lenger gyldig og man må koble telefonnøkkelen til serveren igjen.

 10. Velg Neste.
 11. Om nødvendig velger du hvem nøkkelen skal overleveres til.
  Tips:

  Hvis den relevante personen ikke finnes på personlisten, kan du legge til en ny person ved å høyreklikke for å velge Leg til ny person.

 12. Velg Neste.
 13. Velg adgangsrettighet(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede adgangsrettigheten på listen til venstre. Du kan for eksempel velge "Masteradgangsrettighet" for "Masternøkkel".
  2. Du kan styre valget av adgangsrettigheter slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 14. Velg Neste.
 15. Velg tidsprofilinnstillinger for nøkkelen.

  Du kan velge:

  • Tidsprofiler ikke i bruk — Tidsprofiler vil ikke være i bruk på nøkkelen.

  • Velg tidsprofiler — Velg dette alternativet for å velge tidsprofiler for nøkkelen.

 16. Velg Neste.
 17. Velg tidsprofil(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede tidsprofilen på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Hvis du har valgt:

   • en fast tidsprofil, kan du se innholdet i området til høyre.

   • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

 18. Velg Neste.
 19. Velg antall nøkler som skal opprettes.
 20. Velg Neste.
 21. Velg fremgangsmåte:
  • For Telefon-nøkkeltypen:

   • La nøklene stå på planleggingsstatus — Velg La nøklene stå på planleggingsstatus hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

   • Sende nøkler — Velg Sende nøkler hvis du vil sende programmeringsoppgaven til telefonen.

  • For Nøkkel-Fob eller S5-nøkkeltype:

   • La nøkkelen stå på planleggingsstatus — Velg La nøkkelen stå på planleggingsstatus hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

   • Bestilte nøkkel — Velg Bestille nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere, eller fjernprogrammere nøkkelen via en telefon.

   • Bestille og programmere — Velg Bestille og programmere hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre den umiddelbart.

   • Bestille, programmere og overlevere nøkkel — Velg Bestille, programmere og overlevere nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, utføre den umiddelbart for en nøkkel som er for hånden, og overlevere nøkkelen.

 22. Velg Neste.
 23. Valgfritt: Dersom du sender telefonnøkler, åpnes det et skjermbilde med et sammendrag.
 24. Valgfritt: Velg Klar.
 25. Valgfritt: Dersom du sender telefonnøkler, må du velge hvordan du sender nøklene til telefonen.

  Alternativene er SMS eller E-post. Fyll ut opplysningene.

 26. Valgfritt: Velg Bestill.
 27. Valgfritt: Det vises en kort beskrivelse.
 28. Valgfritt: Velg Lukk.
 29. Det vises en kort beskrivelse.
 30. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket