Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Første innlogging i låssystemet

Dette avsnittet beskriver hvordan du logger deg inn i et nytt låssystem i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Åpne iLOQ Manager.

  Påloggingsskjermen åpnes.

  Figur: Påloggingsskjermbilde

 2. Klikk på innstillingshjulknappen.

  Skjermbilde for påloggingsdata åpnes.

  Figur: Skjermbilde for påloggingsdata

 3. Oppgi informasjon om låssystemet slik:
  • Tjenesteadresse — Oppgi serveradressen for låssystemets database i dette feltet. Sikre at serviceadressen er den samme som i dokumentet med påloggingsdata som følger med låssystemet.
  • Tjenestekode — Oppgi den systemspesifikke tjenestekoden i dette feltet. Pass på at tjenestekoden er den samme som i dokumentet med påloggingsdata som følger med låssystemet. Sjekk at det ikke er skrevet inn med noen mellomrom
  • Kundenavn — Oppgi navnet på låssystemet i dette feltet.
 4. Test forbindelsen ved å klikke på knappen Test servertilkobling.
 5. Hvis servertilkoblingen er vellykket, velger du OK.
 6. Hvis servertilkoblingen mislykkes, kan du forsøke å etablere tilkoblingen på andre måter:
  1. Velg den alternative metoden fra rullegardinmenyen, og fyll ut informasjonen det spørres om.
   Figur: Avanserte tilkoblingsinnstillinger

  2. Test forbindelsen ved å klikke på knappen Test servertilkobling.
 7. Hvis servertilkoblingen er vellykket, trykk på lagre-knappen og gå tilbake ved å trykke på pilen ved siden av kundekode. 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket