Open navigation

Første innlogging i låssystemet

Dette avsnittet beskriver hvordan du logger deg inn i et nytt låssystem i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Åpne iLOQ Manager.

  Påloggingsskjermen åpnes.

  Figur: Påloggingsskjermbilde

 2. Klikk på innstillingshjulknappen.

  Skjermbilde for påloggingsdata åpnes.

  Figur: Skjermbilde for påloggingsdata

 3. Oppgi informasjon om låssystemet slik:
  • Tjenesteadresse — Oppgi serveradressen for låssystemets database i dette feltet. Sikre at serviceadressen er den samme som i dokumentet med påloggingsdata som følger med låssystemet.
  • Tjenestekode — Oppgi den systemspesifikke tjenestekoden i dette feltet. Pass på at tjenestekoden er den samme som i dokumentet med påloggingsdata som følger med låssystemet. Sjekk at det ikke er skrevet inn med noen mellomrom
  • Kundenavn — Oppgi navnet på låssystemet i dette feltet.
 4. Test forbindelsen ved å klikke på knappen Test servertilkobling.
 5. Hvis servertilkoblingen er vellykket, velger du OK.
 6. Hvis servertilkoblingen mislykkes, kan du forsøke å etablere tilkoblingen på andre måter:
  1. Velg den alternative metoden fra rullegardinmenyen, og fyll ut informasjonen det spørres om.
   Figur: Avanserte tilkoblingsinnstillinger

  2. Test forbindelsen ved å klikke på knappen Test servertilkobling.
 7. Hvis servertilkoblingen er vellykket, trykk på lagre-knappen og gå tilbake ved å trykke på pilen ved siden av kundekode. 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.