Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Brukergrensesnittets områder

iLOQ Manager-brukergrensesnittet er avbildet på figuren nedenfor.

Figur: iLOQ Manager Brukergrensesnitt


iLOQ Manager Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittområdene er:

1

Hovedkategorier — Brukergrensesnittet er delt i fire hovedkategorier:

 • Grunnleggende data — Hovedkategorien Grunnleggende data brukes til å administrere de vanligste objektene i systemet, som f.eks. Låser, nøkler og personer.

 • Tilleggsopplysninger — Hovedkategorien Tilleggsopplysninger brukes til å administrere adgangsrettigheter, personroller og rapporter i systemet.

 • Administrering — Hovedkategorien Administrering brukes til å utføre administrative oppgaver for systemet.

 • Hjelp — Hovedkategorien Hjelp viser brukerhåndboken og diverse informasjon om systemet.

Du kan ikke lukke hovedkategoriene.


2

BåndBåndet viser forskjellige verktøy for administrasjon av systemet. Hver Hovedkategori har et eget sett med verktøy.


Tips: Knappeetikettene forsvinner hvis skjermstørrelsen er for liten. For å se funksjonen på knappen så plasserer du musepekeren over knappen og en funksjonstekst kommer tilsyne.


3


Fane Faner viser sidene du nettopp har åpnet som kategorier.

Du kan lukke kategoriene ved å velge kategorien og klikke på Lukk-ikonet (kryss) på høyre side av fanelinjen.


4

RutenettvisningRutenettvisning viser en liste med objekter for den valgte visningen du valgte. Hvis du for eksempel har valgt Administrering > Bla gjennom Tokens, viser Rutenett listen med tokener i systemet.


5

Visninger — Området Visninger har tre alternativer:

 • Standardvisning — Hvis du velger Standardvisning, vises den aktuelle rutenettvisningen med alle felter.

 • Egen visning — Hvis du velger Egen visning, vises den aktuelle visningen slik du har definert at den skal vises. Kolonnerekkefølgen kan for eksempel være annerledes enn i Standardvisningen. Vil du ha flere opplysninger, kan du se avsnitt Lagre din egen visning.

 • Utskriftsvisning — Hvis du velger Utskriftsvisning, vises den aktuelle visningen slik du har definert at den skal vises for formål som utskrift eller eksport. Kolonnerekkefølgen kan for eksempel være annerledes enn i Standardvisningen. Vil du ha flere opplysninger, kan du se avsnitt Lagre utskriftsvisningen.

Merk:

Innholdet i området Visninger kan endre seg i henhold til den valgte funksjonen. Hvis du for eksempel blar gjennom plantegninger, lister området Visninger opp plantegningene i systemet. Noen rutenett mangler visningsområde.


6

StatuslinjeStatuslinjen viser informasjon om systemets status slik.

 • Serverforbindelsens statusServerforbindelsens status er enten eller Av. På bildeeksempel over er serverforbindelsen .

 • Aktivt låssystemAktivt låssystem viser låssystemet du er logget inn på.

 • Tokenets ikon — Tokenets ikon    viser Tokenets koblingsstatus. Fargekodene er:

  • Grønn — Token er tilkoblet.

  • Grå — Token er frakoblet.

 • Låsikon — Låsikon  viser låsens status. Fargekodene er:

  • Grønn — Låsen er programmert i dette systemet.

  • Grå — Låsen er tom. Låsen kan programmeres til dette systemet.

  • Rød — Låsen hører til et annet låssystem og kan ikke brukes i dette låssystemet.

 • Nøkkelikon — Nøkkelikonet   viser nøkkelens status. Fargekodene er:

  • Grønn — En nøkkel programmert i dette systemet er stukket inn.

  • Grå — Nøkkelen du har stukket inn, er tom. Nøkkelen kan programmeres til dette systemet.

  • Rød — Nøkkel hører til et annet låssystem og kan ikke brukes i dette låssystemet.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket