Open navigation

Brukergrensesnittets områder

iLOQ Manager-brukergrensesnittet er avbildet på figuren nedenfor.

Figur: iLOQ Manager Brukergrensesnitt


iLOQ Manager Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittområdene er:

1

Hovedkategorier — Brukergrensesnittet er delt i fire hovedkategorier:

 • Grunnleggende data — Hovedkategorien Grunnleggende data brukes til å administrere de vanligste objektene i systemet, som f.eks. Låser, nøkler og personer.

 • Tilleggsopplysninger — Hovedkategorien Tilleggsopplysninger brukes til å administrere adgangsrettigheter, personroller og rapporter i systemet.

 • Administrering — Hovedkategorien Administrering brukes til å utføre administrative oppgaver for systemet.

 • Hjelp — Hovedkategorien Hjelp viser brukerhåndboken og diverse informasjon om systemet.

Du kan ikke lukke hovedkategoriene.


2

BåndBåndet viser forskjellige verktøy for administrasjon av systemet. Hver Hovedkategori har et eget sett med verktøy.


Tips: Knappeetikettene forsvinner hvis skjermstørrelsen er for liten. For å se funksjonen på knappen så plasserer du musepekeren over knappen og en funksjonstekst kommer tilsyne.


3


Fane Faner viser sidene du nettopp har åpnet som kategorier.

Du kan lukke kategoriene ved å velge kategorien og klikke på Lukk-ikonet (kryss) på høyre side av fanelinjen.


4

RutenettvisningRutenettvisning viser en liste med objekter for den valgte visningen du valgte. Hvis du for eksempel har valgt Administrering > Bla gjennom Tokens, viser Rutenett listen med tokener i systemet.


5

Visninger — Området Visninger har tre alternativer:

 • Standardvisning — Hvis du velger Standardvisning, vises den aktuelle rutenettvisningen med alle felter.

 • Egen visning — Hvis du velger Egen visning, vises den aktuelle visningen slik du har definert at den skal vises. Kolonnerekkefølgen kan for eksempel være annerledes enn i Standardvisningen. Vil du ha flere opplysninger, kan du se avsnitt Lagre din egen visning.

 • Utskriftsvisning — Hvis du velger Utskriftsvisning, vises den aktuelle visningen slik du har definert at den skal vises for formål som utskrift eller eksport. Kolonnerekkefølgen kan for eksempel være annerledes enn i Standardvisningen. Vil du ha flere opplysninger, kan du se avsnitt Lagre utskriftsvisningen.

Merk:

Innholdet i området Visninger kan endre seg i henhold til den valgte funksjonen. Hvis du for eksempel blar gjennom plantegninger, lister området Visninger opp plantegningene i systemet. Noen rutenett mangler visningsområde.


6

StatuslinjeStatuslinjen viser informasjon om systemets status slik.

 • Serverforbindelsens statusServerforbindelsens status er enten eller Av. På bildeeksempel over er serverforbindelsen .

 • Aktivt låssystemAktivt låssystem viser låssystemet du er logget inn på.

 • Tokenets ikon — Tokenets ikon    viser Tokenets koblingsstatus. Fargekodene er:

  • Grønn — Token er tilkoblet.

  • Grå — Token er frakoblet.

 • Låsikon — Låsikon  viser låsens status. Fargekodene er:

  • Grønn — Låsen er programmert i dette systemet.

  • Grå — Låsen er tom. Låsen kan programmeres til dette systemet.

  • Rød — Låsen hører til et annet låssystem og kan ikke brukes i dette låssystemet.

 • Nøkkelikon — Nøkkelikonet   viser nøkkelens status. Fargekodene er:

  • Grønn — En nøkkel programmert i dette systemet er stukket inn.

  • Grå — Nøkkelen du har stukket inn, er tom. Nøkkelen kan programmeres til dette systemet.

  • Rød — Nøkkel hører til et annet låssystem og kan ikke brukes i dette låssystemet.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.