Open navigation

Snarveimeny

En snarveimeny vises når du høyreklikker over et av arbeidsområdene (rutenettvisningen). Hvis du bruker denne snarveimenyen, kan du få tilgang til de fleste av oppgavene der. I tillegg til de spesifikke oppgavene kommandoene, har menyen følgende standardkommandoer:

  • Plasser kolonner — Viser et vindu der du kan definere din egen visning ved å velge de kolonnene du vil skal vises i tabellområdet, og lagre visningen som din egen visning.
  • Egenskaper— Åpner vinduet for Egenskaper, der du kan se informasjon om det valgte elementet (lås, nøkkel, bruker osv.).
  • Legg til — Åpner en veiviser for å legge til et nytt element (lås, nøkkel, bruker, osv.) i systemet.
  • Velg alle (CTRL+A) — Velg alle radene i et rutenett.
  • Vis — Velg Vis > Bare vis valgte for bare å vise de valgte radene i rutenettet. Hvis du velger kontrollboksen Vis bare skjulte, kan du se skjulte elementer.
  • Eksport — Velg Eksport for å eksportere informasjonen vist på rutenettet for å eksportere informasjonen vist i rutenettet enten til skriveren eller til Excel.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.