Open navigation

Masseberegning

Dette avsnittet beskriver hvordan du for eksempel beregner hvor mange låser du trenger for å gjennomføre det planlagte låssystemet.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.
 2. Klikk på en kolonneoverskrift og dra og slipp den på det tomme området over raden med kolonneoverskriften. De svarte pilene på venstre side av området viser at kolonnens overskrift er over den riktige plasseringen.

   
 3. Rutenettvisningen er nå organisert i henhold til kolonnen som du slapp på det tomme området.

   

  På denne måten kan du effektivt bruke kolonnene til å organisere informasjon i henhold til dine behov.

  PS! For å tilbakestille visningen, dra kolonnen ned på linjen igjen

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.