Open navigation

Sortere data etter kolonner

Dette avsnittet beskriver hvordan du sorterer data i kolonnene i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

  1. Åpne en rutenettvisning som har kolonner, som f.eks. Grunnleggende data > Bla gjennom låser.
  2. Velg kolonnen som du vil sortere informasjonen etter, og klikk på overskriften med musen.
  3. Informasjonen sorteres i henhold til den valgte kolonnen, enten i synkende eller stigende rekkefølge.
  4. Hvis du klikker på overskriften igjen, sorteres informasjonen i motsatt rekkefølge. 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.