Open navigation

Dele rutenettvisningen

Dette avsnittet beskriver hvordan du deler rutenettvisningen i iLOQ Manager.

Noen ganger må du dele rutenettvisningen i to eller flere parallelle rutenettvisninger. Dette gjelder for eksempel når du drar låsene fra låsenes rutenettvisning over til en plantegning.

Gå frem slik.

 1. Åpne to eller flere sider (for eksempel, Grunnleggende data > Bla gjennom personer og Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler).
 2. Høyreklikk på en fane.
  Figur: Dele rutenettvisningen
  Dele rutenettvisningen 
 3. Du kan velge:
  • Ny horisontal kategorigruppe — Del rutenettvisningen horisontalt i to deler.
  • Ny vertikal kategorigruppe — Del rutenettvisningen vertikalt i to deler.
 4. Rutenettvisningen deles i to parallelle rutenettvisninger.

  Hvis du vil returnere til den udelte rutenettvisningen, kan du dra fanen over til andre siden eller høyreklikke på fanen og velge "Flytt til forrige fanegruppe" eller lukke alle sidene på den ene eller den andre rutenettvisningen


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.