Open navigation

Bruke redigeringsmodus

Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker redigeringsmodus i iLOQ Manager.

I redigeringsmodus kan du redigere elementene i den valgte rutenettvisningen.

Gå frem slik.

  1. Åpne en rutenettvisning.
  2. Trykk på Redigeringsmodus for å aktivere den.
  3. Klikk på tabellcellen som inneholder informasjonen du vil endre.
  4. Gjør endringene i celleinformasjonen.
  5. Klikk på knappen Lagre på verktøylinjen.
  6. Trykk på Redigeringsmodus for å deaktivere den.

Merk at det ikke er alle felter som kan redigeres. Dette kan være en knyttning til et annet register, f.eks. at en person er knyttet til en nøkkel.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.