Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til en nøkkel

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler i iLOQ-låssystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de fysiske nøklene når du legger til nøkler i iLOQ Manager. Du kan definere nøklene og knytte dem til de fysiske nøkler i en senere fase (under planlegging).

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en stjerne (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Legg til nøkkel.
  Veiviseren Legg til nøkkel åpnes.
 3. Velg Legg til nøkkel.
 4. Gi navn til nøkkelen i feltet Navn / beskrivelse for nøkkelen.
  Tips: Bruk noe som forklarer type nøkkel, for eksempel "Hovednøkkel", "Ansatt", "Vekter" etc.
 5. Startdato for nøkkelen.

  Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelen. Det vil si at nøkkelen starter å fungere etter dette tidspunktet.

 6. Sluttdato for nøkkelen.

  Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelen. Det vil si at nøkkelen slutter å fungere etter dette tidspunktet.

 7. Automatisk fornyelse av sluttdato (krever ekstra lisens). Er en valideringsfunksjon som gjør at nøkkelen har en sluttdato, men som kan fornyes med en ny sluttdato ved å oppdatere nøkkelen i et bestemt tidsrom.

 8. Planlagt returdato.
  Merk: Dette feltet er kun for å informere administratoren. Verdien påvirker ikke nøkkelens gyldighet.
 9. Velg nøkkeltype:
  • Nøkkel Fob

  • Telefon

  • S5

  • Ekstern RFID (S5 låser)  - krever ekstra lisens

 10. Offline utløpsintervall (gjelder ikke S5 nøkkel).

  Hvis det er definert et standard offline utløpsintervall i systemets innstillinger, foreslås dette for nøkkelen. Du kan definere et spesifikk offline utløpsintervall ved å redigere det foreslåtte tidspunktet.

  • Nøkkel-Fob:

   Som standard er en nøkkelfob en offline enhet. I dette henseende er det offline utløpsintervallet nøkkel-Fob'ens gyldighetstid.

   Men hvis en nøkkel-Fob får en servertilkobling, tilbakestilles det offline utløpsintervallet og får en ny gyldighetsperiode. En nøkkel-Fob får servertilkobling trådløst gjennom bruk av mobilapplikasjonen iLOQ FobApp.

  • Telefonnøkkel:

   Utløpsintervallet teller automatisk ned fra sist gang den hadde kommunikasjon med serveren. Når denne tiden er utløpt, er telefonnøkkelen ikke lenger gyldig før man eventuelt oppdaterer nøkkelen på telefonen når man har nettverk.

 11. Velg Neste.
 12. Om eiendomsfunksjonen er aktivert, velger du her hvilken eiendom nøkkelen skal legges under. Trykk Neste>>.
 13. Om nødvendig velger du hvem nøkkelen skal knyttes til (NB! Telefonnøkler må knyttes til en person).
  Tips:

  Hvis ønsket person ikke finnes i personlisten, kan du legge til den nye personen ved å høyreklikke for så å velge Legg til ny person.

 14. Velg Neste.
 15. Om sonefunksjonen er aktivert, velger du her hvilken sone(r) nøkkelen skal være synlig. Trykk Neste>>.
 16. Velg adgangsrettighet(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede adgangsrettigheten på listen til venstre. Du kan for eksempel velge "Hovedadgangsrettighet" for en "Hovednøkkel".
  2. Du kan styre valget av adgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen >> for å flytte alle elementer fra venstre til høyre.
   •  — Klikk på knappen for å flytte det valgte elementet fra venstre til høyre.
   •  — Klikk på knappen for å flytte det valgte elementet fra høyre til venstre.
   •  — Klikk på knappen << for å flytte alle elementer fra venstre til høyre.
 17. Velg Neste.
 18. Velg tidsprofilinnstillinger for nøkkelen.

  Du kan velge:

  • Tidsprofiler ikke i bruk — Tidsprofiler vil ikke være i bruk på nøkkelen.

  • Velg tidsprofiler — Velg dette alternativet og velge tidsprofiler som nøkkelen skal ha.

 1. Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:
  • — Klikk på knappen >> for å flytte alle elementer fra venstre til høyre 
  • — Klikk på knappen for å flytte det valgte elementet fra venstre til høyre. 
  • — Klikk på knappen < for å flytte det valgte elementet fra høyre til venstre. 
  • — Klikk på knappen << for å flytte alle elementer fra venstre til høyre. 

  Hvis du har valgt:

  • en fast tidsprofil, kan du se innholdet, men ikke redigere i området til høyre.

  • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

19. Velg Neste.


20. Velg Nøkkelen hovedsone. Normalt velges den sonen som nøkkelen blir mest brukt i. 


21. Trykk Neste. 


22. Velg antall nøkler som skal opprettes. Ved valg av flere nøkler enn 1 får du valg om å lage de andre nøklene med samme navn eller om man vil øke nummer (f.eks. Vekter 1, Vekter 2, Vekter 3 osv)


23. Velg Neste.

    

24. Velg fremgangsmåte:

 • For Telefonnøkkel:

  • La nøkkel forbli på planleggingsstadium — Velg La nøkkel forbli på planleggingsstaium hvis du vil la nøkkelen ligge "under planlegging" og programmere nøkkelen senere.

  • Send nøkler — Velg Send nøkler hvis du vil sende programmeringsoppgaven til telefonen.

 • For Nøkkelfob eller S5-nøkkeltype:

  • La nøkkel forbli på planleggingsstadium — Velg La nøkkel forbli på planleggingsstadium hvis du vil la nøkkelen ligge "under planlegging" og programmere nøkkelen senere.

  • Bestill nøkkel — Velg Bestill nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere. Programmeringsoppgaven sendes til server og kan hentes opp via online leser eller App.

  • Bestill og programmer — Velg Bestill og programmer hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre programmeringen umiddelbart.

  • Bestill, programmer og overlevere nøkkel — Velg Bestill, programmer og overlevere nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, utføre programmeringen for en nøkkel og overlevere nøkkelen (mulighet for kvitteringsskjema).

25. Velg Neste.

Telefon: Dersom du sender telefonnøkler, må du velge hvordan du sender nøklene til telefonen.

Alternativene er SMS eller E-post. Fyll ut opplysningene.

Velg Bestill.

Det vises en kort beskrivelse.

Velg Lukk.


26. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten. Videoen under viser enkel måte å lage en S5 nøkkel


Denne videoen viser hvordan man lager en S5 nøkkel med soner, eiendommer, tidsprofiler etc.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket