Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Redigere nøkkelens adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer nøkkelens adgangsrettigheter og tidsprofiler i iLOQ Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en stjerne (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Merk den nøkkelen du ønsker å redigere.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere nøkkelens adgangsrettigheter.
  Veiviseren Rediger nøkkelens adgangsrettigheter åpnes.
 4. Velg Redigere nøkkelens adgangsrettigheter.
 5. Velg adgangsrettighet(er) for nøkkelen.
  Tips:

  Hvis du også vil se eventuelle låsspesifikke, individuelle adgangsrettigheter som ikke normalt er synlige, velger du <alle> på rullegardinmenyen i øverste venstre hjørne av skjermen.

  1. Du kan styre valget av adgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 6. Velg Neste.
 7. Definer nøkkelens gyldighet og tidsprofiler.

  Alternativene er:

  • Startdato — Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen blir operativ på dette tidspunktet.

  • Sluttdato — Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen slutter å være operativ på dette tidspunktet.

  • Nøkkelens utløpsinervall (gjelder kun telefonnøkkel og Fob) — Alternativene er:
   • I bruk — Er Nøkkelens utløpsintervall i bruk eller ikke.

   • dager / timer / minutter

    • I tilfelle nøkkel-Fob:

     Som standard er en nøkkel-Fob en offline enhet. I dette henseende er den offline utløpstiden nøkkelfobens gyldighetstid.

     Men hvis en nøkkelfob får en servertilkobling, tilbakestilles den frakoblede utløpstiden. En nøkkelfob får en fjerntilkobling til server trådløst ved å bruke applikasjonen iLOQ FobApp.

    • I tilfelle telefonnøkkel:

     Hvis telefonen mister forbindelsen til mobiltelefonnettverket, begynner offline utløpstid å løpe. Når denne tiden er utløpt, er telefonnøkkelen ikke lenger gyldig.

  • Tidsprofiler ikke i bruk — Hvis du velger denne radioknappen, bruker nøkkelen ikke noen tidsprofiler.

  • Velg tidsprofiler for nøkkelen — Hvis du velger denne radioknappen, bruker nøkkelen tidsprofiler.

   Velg den ønskede tidsprofilen på listen til venstre.

   Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:

   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Hvis du har valgt:

   • en fast tidsprofil, kan du se innholdet i området til høyre.

   • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

 8. Velg Neste.
 9. Velg fremgangsmåte:


  • La nøkkel forbli på planleggingsstadium — Velg La nøkkel forbli på planleggingsstadium hvis du vil la nøkkelen ligge "under planlegging" og programmere nøkkelen senere.
  • Bestill nøkler — Velg Bestill nøkler hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere. Programmeringsoppgaven sendes til server og kan hentes opp via online leser eller App.

  • Bestill og programmer nøkler — Velg Bestill og programmer nøkler hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, og utføre programmeringen umiddelbart.

  • Bestill, programmer og overlevere nøkkel — Velg Bestill, programmer og overlevere nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, utføre den umiddelbart for en nøkkel som er for hånden og overlevere nøkkelen til en person.

 10. Velg Neste.
 11. Det vises en kort beskrivelse.
 12. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket