Open navigation

Knytte en nøkkel til en annen person

Dette avsnittet beskriver hvordan du flytter tilknytningen av nøkler fra en person til en annen i iLOQ Manager.

Hvis nøkkelen er overrakt, må innstillingen Overlevert nøkkel kan tilknyttes til en annen person uten at nøkkelen returneres være i bruk for å knytte en nøkkel til en annen person. (Hvis den ikke er aktivert er eneste mulighet å returnere og tøm nøkkel og så programmere den på nytt mot en annen person)

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

   
 2. Velg nøkkelen du vil knytte til en annen person.
 3. Høyreklikk for å velge Knytt nøkkel til person.
  Veiviseren Knytte nøkler til personer åpnes.
 4. Velg Knytt nøkler til person.
 5. Velg Neste.
 6. Velg den nye personen.
 7. Velg Neste.
 8. Det vises en kort beskrivelse.
 9. Velg Klar.
 10. Velg Lukk.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.