Open navigation

Omprogrammere låser via Token

Dette avsnittet beskriver hvordan du omprogrammerer låser med Token.

Gå frem slik.

 1. Overfør en eller flere programmeringsoppgaver for lås til Tokenet.
 2. Du kan logge deg ut fra iLOQ Manager hvis du vil.
 3. Koble Token fra datamaskinen.
 4. Gå til låsen med Tokenet.
 5. Koble programmeringskabelen til Tokenet.
 6. Koble låsen som skal omprogrammeres til Tokenet ved å stikke programmeringsnøkkelen inn i låsen.

  Vent til det grønne status-LED-en på Tokenet tennes.

 7. Fjern programmeringsnøkkelen fra låsen.
 8. Om nødvendig gjentar du trinn 6-7 til de ønskede låsene er blitt omprogrammert.
 9. Koble Tokenet tilbake til datamaskinen.
 10. Logg deg på i iLOQ Manager.
 11. Snart vises det en svarmelding i nederste høyre hjørne av iLOQ Manager.

  Når svarmeldingen er mottatt, blir de utførte programmeringsoppgavene automatisk fjernet fra Tokenets minne.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.