Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Bla gjennom låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser informasjon om låser i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

   
 2. Låsene vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Plassering — Denne kolonnen viser dør- eller romnummer på plantegningen der låsen befinner seg.
  • Plantegning — Denne kolonnen viser plantegningen der låsen befinner seg.
  • Lås til — Denne kolonnen inneholder en mer detaljert beskrivelse av døren eller rommet der låsen befinner seg.
  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen.
  • SerienummerSerienummer viser låsens serienummer. Hvis en lås har et serienummer i programvaren, har den også et fysisk motstykke. Denne informasjonen vises bare for låser som er programmert i systemet.
  • Programmeringsstatus— Denne kolonnen viser låsens eller nøkkelens programmeringsstatus. Mulige verdier er:
   • Programmert — Låsen er blitt programmert, og den fysiske låsen har de samme data som vist i iLOQ Manager. Dette er den ønskede statusen for låsene i systemet.
   • Bestilt — Låsen er blitt bestilt. Det er laget programmeringsoppgave for låsen. Det er enten en oppgave for innledende programmering av en ny fysisk lås, eller en omgrammeringsoppgave for en eksisterende lås. Men låsprogrammeringen står på vent. En bruker med nok bruksrettigheter kan programmere låsen.
   • Overført til programmering — En låsprogrammeringsoppgave er blitt overført til Programmeringstoken.
   • Under planlegging — Det er gjort endringer i informasjonen om en eksisterende lås, eller det lagt til en ny lås som ennå ikke er opprettet som en programmeringsoppgave (dvs, bestilt).
  • Låstype— Typen lås. Alternativene er:
   • D5 normal, låsen er en lås uten nettilknytning.

   • S5, låsen er en S5-lås.

   • S5 Online, låsen er en S5 nettlås koblet til en nettverksmodul.

    Hvis låstypen er S5 Online, må du også velge om systemet automatisk skal loggføre hendelser fra låsen eller ikke ved å krysse av Lagre loggføringer automatisk.

   • S50 normal, låsen er en nettbasert S50-lås.

  • Ufullstendig programmering — Denne statuskolonnen viser om statusen for programmeringen av låsen er uferdig eller ferdig.
  • Programmeringstype— Denne kolonnen viser den siste låsprogrammeringstypen. Mulige verdier er:
   • Normal — Den siste låsprogrammeringen har vært en endring i adgangsrettighet eller tidsbegrensning.
   • Endring på blokkeringsliste — En nøkkel har vært eller vil bli lagt til eller fjernet fra blokkeringslisten.
   • Tilbakestill — Låsen vil bli tilbakestilt.
  • Redaktør — Denne kolonnen viser brukeren som endret låsprogrammets status sist.
  • Eiendom — Kolonnen viser eiendommen som låsen tilhører.
  • Sone — Denne kolonnen viser sonen som låsen tilhører.
  • Låskasse — Denne kolonnen viser låskasse.
  • Låsbeslag — Denne kolonnen viser type låsbeslag.
  • Dørtype — Denne kolonnen viser dørtypen.
  • Fra-til Fra-til viser til hvilken side av døren låsen er montert på hvis døren er utstyrt med en dobbeltsidig lås.
  • Sylinderforlengelse — Denne kolonnen viser om låsen har en forlengelsesdel og dennes lengde. Forlengelsesdelen brukes til å forlenge låssylinderens lengde.
  • Dørtykkelse (mm) — Denne kolonnen viser dørtykkelsen. Dette kan være nødvendig informasjon for montering av døren.
  • Backset (mm) — Denne kolonnen viser avstanden fra kanten av låskassen til senter av sylinderfallrør. Dette kan være nødvendig informasjon for montering av låsen.
  • Slagretning — Denne kolonnen viser dørens slagretning.
  • Merke — Denne kolonnen viser låsens merke.
  • Merknad — Denne kolonnen inneholder tilleggsinformasjon om låsen.
  • Annet utstyr — Denne kolonnen viser annet utstyr relatert til låsen.
  • Antall adgangsrettigheter — Denne kolonnen viser antall adgangsrettigheter tilordnet låsen.
  • MaskinvareversjonMaskinvareversjon viser til låssylinderens Firmware (FW).
  • ProgramvareversjonProgramvareversjon viser til låssylinderens programvareversjon (SW).
  • Klokke installert — Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om det er en klokke installert på låsen eller ikke.
  • Dato for klokkeinstallasjono —Denne kolonnen viser tidspunktet når klokken ble installert på låsen.
  • Sist redigert — Denne statuskolonnen viser når låsens programmeringsstatus sist ble endret.
  • Tidsprofiler — Denne statuskolonnen viser om låsen er begrenset eller ikke.
  • Utendørs bruk — Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om låsen er egnet til utendørs bruk eller ikke.
  • Oppdatert blokkeringsliste — Denne kolonnen viser om låsen har en oppdatert blokkeringsliste eller ikke.

  Låsene i rutenettet har fargekoder på følgende måte:

  • Mørk blå — Låsen er valgt.
  • Lyserød — Låsen har en feilstatus. Se verktøytuppen ved å la musen sveve over raden.
  • Oransje — Låsen er en nettbasert lås som ennå ikke har rapportert sin eksistens til serveren.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket