Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Vise låsegenskapene

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til låser i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

   
 2. Låsene vises i rutenettvisningen. Vil du ha mer informasjon om en individuell lås, dobbeltklikker du på låsen for å åpne låsspesifikke detaljopplysninger. Du kan også merke låsen, høyreklikke og velge "egenskaper" 
  Merk:

  Du kan se data om objekter på to måter:

  • Vis ønsket status — Velg denne radioknappen for å se informasjon slik de vil være når alle gjenstående endringer er programmert for låsen.
  • Vis gjeldende status — Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de er for øyeblikket.

  Låsspesifikke detaljopplysninger er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om den valgte låsen. Kolonnene er:

   • Plassering — Denne kolonnen viser dør- eller romnummer på plantegningen der låsen befinner seg.
   • Plantegning — Denne kolonnen viser plantegningen der låsen befinner seg.
   • Lås til — Denne kolonnen inneholder en mer detaljert beskrivelse av døren eller rommet der låsen befinner seg.
   • SerienummerSerienummer viser låsens serienummer. Hvis en lås har et serienummer i programvaren, har den også et fysisk motstykke. Denne informasjonen vises bare for låser som er programmert i systemet.
   • Merknad — Denne kolonnen inneholder tilleggsinformasjon om låsen.
   • Antall adgangsrettigheter — Denne kolonnen viser antall adgangsrettigheter tilordnet låsen.
   • TidsbegrensningDenne statuskolonnen viser om låsen er begrenset eller ikke .
   • Sommer- og vintertid — Denne kolonnen viser datoen da et hendelsesspor sist ble plukket fra låsen.
  • Nøkler — Kategorien Nøkler viser en liste med nøkler som kan åpne låsen. Nøkkelkolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom nøkler.
  • Adgangsrettigheter — Kategorien Adgangsrettigheter viser informasjon om hvilke adgangsrettigheter låsen har. Kolonnene er:
   • Adgangsrettighet — Denne kolonnen viser navnet på adgangsrettigheten.
   • Beskrivelse — Denne kolonnen viser beskrivelsen av adgangsrettigheten.
   • Status— Trafikklysikonet i denne kolonnen viser om adgangsrettigheten er på blokkeringslisten eller ikke. Fargekodene er:
    • Grønn — Adgangsrettigheten er ikke på blokkeringslisten.
    • Rød — Adgangsrettigheten er på blokkeringslisten.
   • Eiendom — kolonnen viser eiendommen som adgangsrettigheten tilhører.
   • Sone — Denne kolonnen viser sonen som adgangsrettigheten tilhører.
   • Standard adgangsrettighet — Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om adgangsrettigheten er standard adgangsrettighet eller ikke.
  • Tidsprofiler — Kategorien Tidsprofiler viser informasjon om hvilke tidsprofiler låsen har. Alternativene er:
   • Ikke tidsbegrenset — Låsen er ikke tidsbegrenset.
   • Gjleder alle tidsprofiler på en nøkkel — Låsen sjekker alle tidsprofiler på en nøkkel.
   • Gjelder valgte tidsprofiler på en nøkkel — Låsen sjekker bare de/den valgte tidsprofilen på en nøkkel.
  • Blokkeringsliste for låsen — Kategorien Blokkeringsliste for låsen viser informasjon om låsens blokkeringsliste. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom blokkeringslisten.
  • Personer med adgang — Kategorien Personer med adgang viser informasjon om personene som har adgang til låsen. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom personer.
  • Logghendelser — Kategorien Logghendelser viser informasjon i låsens hendelseslogg. Kolonnene er:

   • Låsteller — Denne kolonnen viser et unikt tall for kumulative hendelser.
   • Gikk dato — Denne kolonnen viser hendelsens tidsstempel.
   • Nøkkel — Navnet på nøkkelen i hendelsesloggen.
   • Stempel — Stempelet til nøkkelen i hendelsesloggen.
   • Person — Navnet på personen knyttet til nøkkelen i hendelsesloggen.
   • Type — Denne kolonnen viser hendelsestypen, som f.eks. Nøkkeladgang, nøkkeladgang nektet, programmering av en lås og så videre.
   • Informasjon — Denne kolonnen viser en beskrivelse av hendelsen. Hvis for eksempel Type data i hendelseslogg er Nøkkeladgang nektet, ville denne kolonnen innehold årsaken til å nekte adgangen. Årsaken kan for eksempel være forsøk på åpning utenfor tidsprofilens gyldighetstid.
   • Feilkode — Feilkoden i hendelsesloggen.
   • API Nøkkelbrikke
  • Kalendere — Kategorien Kalendere viser informasjon på låskalendrene. Hvis du klikker på pluss-tegnet ved siden av en historikkrad, kan du se mer detaljerte opplysninger. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bla gjennom låser.

  • Historikk - Loggføring av programmeringshendelser

  • Programmeringstelefoner — Kategorien Programmeringstelefoner viser informasjon om telefoner som er valgt som programmeringstelefoner i forbindelse med S50-låser.

 3. Når dette er gjort, trykker du på Lukk-knappen.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket