Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legge til en ny lås

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til låser i iLOQ-låssystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de faktiske fysiske låsene for å legge låser til i iLOQ-låssystemet. Du kan definere låsene og knytte dem til de fysiske låsene i en senere fase.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

   
 2. Velg Legg til lås.
  Veiviseren Legg til lås åpnes.
 3. Velg Legg til lås.
 4. Definer låsens innstillinger slik:
  • PlasseringPlassering bør være et kort unikt nummer for låsen f.eks. dørnummer. Plassering vises på plantegningen. Hvis du legger til flere låser samtidig, setter du den første plasseringen inn slik at den slutter på et tall, f.eks. A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle plasseringsnumre slik:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • Fra-tilFra-til viser til om låsen er montert på innsiden eller utsiden hvis døren er utstyrt med dobbeltsidig lås.

  • Lås tilLås til gir en mer detaljert beskrivelse av eller navn på rommet eller lokalene som låsen vil føre til.

   Hvis du legger til flere låser på samme tid, definerer du det første låseobjektet slik at det slutter på et tall, som f.eks. Leilighet A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle låseobjekter slik:

   • Leilighet A1
   • Leilighet A2
   • Leilighet A3
   • ...
  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen. Velg type fra rullegardinlisten, eller legg inn typen manuelt.

  • Sone — Velg sone for låsen.

  • Låstype — Velg om Låstypen er:

   • D5 normal, låsen er en lås uten nettilknytning.

   • S5, låsen er en S5-lås.

   • S5 Online, låsen er en S5 online og tilkoblet en nettverksmodul.

    Hvis låstypen er S5 Online, må du også velge om systemet automatisk skal loggføre hendelser fra låsen eller ikke ved å krysse av Lagre låsens logg automatisk.

   • S50 normal, låsen er en S50-lås.

  • Låsen loggfører — Velg om låsen skal loggføre eller ikke.

  • Klokke installert — Velg Klokke installert hvis det er en klokkekrets i låsen. Hvis den valgte Låssylinderen inneholder en klokke, vil Klokke installert bli valgt automatisk.

 5. Velg Neste.
 6. Skriv flere opplysninger etter behov.

  Feltene er:

  • DørtypeDørtype viser til den dørtypen som låsen blir montert på.
  • LåsbeslagLåsbeslag viser til beslaget som omgir nøkkelhullet på døren.
  • LåskasseLåskasse viser til låskassens modell.
  • SylinderforlengerSylinderforlenger viser til forlengelsen som vil bli lagt til den nye låsen.
  • Dørtykkelse (mm)Dørtykkelse angir tykkelsen på døren som låsen vil bli montert på.
  • Backset (mm)Backset (mm) viser dybden til låskassen.
  • SlagretningSlagretning angir dørens åpningsretning.
  • MerkeMerke viser til låskassens merke.
  • Merknad - Merknad viser til valgfri informasjon
  • Annet utstyrAnnet utstyr viser til annet utstyr knyttet til låsen eller døren.
  • Betinget adgang — Denne avkrysningsboksen angir om låsen skal benytte betinget adgang.
  • Beskrivelse av betinget adgang — Legg en beskrivelse av den betingede adgangen til i dette feltet. Du kan for eksempel beskrive enheten som kontrollerer den betingede adgangen.
 7. Velg Neste.
 8. Velg adgangsrettigheter for låsen.

  Standard adgangsrettighet for låsen legges automatisk til.

  1. Velg den ønskede adgangsrettigheten på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av adgangsrettighet med nøkkeltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
    
 9. Valgfritt: Velg tidsprofiler:
  • Ikke tidsbegrenset — Hvis du velger dette alternativet, overser låsen alle tidsprofiler på nøklene. Med andre ord, nøklene fungerer 24/7 selv om de har en tidsprofil.

  • Gjelder alle tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, sjekker låsen alle tidsprofiler på nøkler.

  • Gjelder valgte tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, sjekker låsen bare de valgte tidsprofilene på nøkler. Hvis de valgte tidsprofilene ikke svarer til nøkkelens tidsprofiler, fungerer nøkkelen hele tiden.

   Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:

   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
    

   Du kan se innholdet i en fast tidsprofil i området til høyre ved å velge profilen med musen. Redigerbart innhold i tidsprofilen vises ikke, da det må redigeres spesifikt i nøkkelen.

 10. Uansett hva du velger, bruker låsen alltid start- og sluttdato med tidspunkter for nøkkelens gyldighet.

 11. Velg Neste.
 12. Velg om du vil opprette en individuell adgangsrettighet eller ikke.

  Vil du ha flere opplysninger, kan du se Adgangsrettigheter.

 13. Velg hvor mange låser det skal opprettes.
 14. Velg Neste.
 15. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er:

  • La låser forbli under planlegging — Velg La låser forbli under planlegging hvis du vil la låsen være under planlegging og fortsette å planlegge låssystemet uten for eksempel å programmere fysiske låser.

  • Bestill låser — Velg Bestill låser hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, men vil programmere låsen senere.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bestill låser.

  • Bestill og programmer låser — Velg Bestill og programmer låser:
   • Hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, og du vil programmere låsen med en gang.
   • For låser som ennå ikke er installert.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Programmering av lås.

  • Bestill og overføre oppgaver til programmeringsenhet — Velg Bestill og overføre oppgaver til programmeringsenhet hvis du distribuerer en montert lås og vil programmere den ved å koble Tokenet fra datamaskinen og ta det med til låsen som skal distribueres. Du kan bare gjøre dette en lås av gangen.

 16. Velg Neste.
 17. Det vises en kort beskrivelse.
 18. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket