Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Legg til ny lås via plantegning

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en ny lås direkte fra en plantegning.

Tips:

Hvis du vil legge til flere låser samtidig, kan du se Legge til en ny lås.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de faktiske fysiske låsene for å legge låser til i iLOQ-låssystemet. Du kan definere låsene og knytte dem til fysiske låser i en senere fase.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en stjerne (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Plantegninger.
   
 2. Velg den plantegningen du vil legge en lås på.
 3. Hold musen over den ønskede døren og høyreklikk og velg Legg til lås.
  Veiviseren Legg til lås åpnes.
 4. Velg Legg til lås.
 5. Definer låsens innstillinger slik:
  • PlasseringPlassering viser til hvor låsen befinner seg på plantegningen. Hvis du legger til flere låser på samme tid, stiller du den første plasseringen inn slik at den slutter på et tall, f.eks. A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle plasseringsnumre slik:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • Fra-til Fra-til viser til retningen som låsen vil bli åpnet fra hvis døren er utstyrt med dobbeltsidig lås.

  • Lås tilLås til gir en mer detaljert beskrivelse av eller navn på rommet eller lokalene som låsen vil føre til.

   Hvis du legger til flere låser på samme tid, definerer du det første låseobjektet slik at det slutter på et tall, som f.eks. Leilighet A1. På denne måten legger systemet til sekvensielle låseobjekter slik:

   • Leilighet A1
   • Leilighet A2
   • Leilighet A3
   • ...
  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen. Velg type fra rullegardinlisten, eller legg inn typen manuelt.

  • Låstype — Velg om Låstypen er:

   • D5 normal, låsen er en lås uten nettilknytning.

   • S5, låsen er en S5-lås.

   • S5 Online, låsen er en S5 online tilkoblet en nettverksmodul.

    Hvis låstypen er S5 Online, må du også velge om systemet automatisk skal loggføre hendelser fra låsen eller ikke ved å krysse av Lagre låsens logg automatisk.

   • S50 normal, låsen er en S50-lås.

  • Klokke installert — Velg Klokke installert hvis det er en klokkekrets i låsen. Hvis den valgte Låssylinderen inneholder en klokke, vil Klokke installert bli valgt automatisk.

  • Låsen loggfører — Velg om låsen skal loggføre eller ikke.

 6. Velg Neste.
 7. Skriv flere opplysninger etter behov.

  Feltene er:

  • DørtypeDørtype viser til den dørtypen som låsen blir montert på.
  • Låsbeslag Låsbeslag viser til beslaget som omgir nøkkelhullet på døren.
  • LåskasseLåskasse viser til låskassens modell.
  • SylinderforlengerSylinderforlenger viser til forlenger som vil bli lagt til den nye låsen.
  • Dørtykkelse (mm)Dørtykkelse angir tykkelsen på døren som låsen vil bli montert på.
  • Backset (mm)Backset (mm) viser dybden til låskassen.
  • SlagretningSlagretning angir dørens åpningsretning.
  • MerkeMerke viser til merket på låsen.
  • MerknadMerknad viser til mer informasjon om låsen eller døren.
  • Annet utstyrAnnet utstyr viser til annet utstyr knyttet til låsen eller døren.
  • Betinget adgang — Denne avkrysningsboksen angir om låsen er forbundet med en enhet som kontrollerer betinget adgang.
  • Beskrivelse av betinget adgang — Legg en beskrivelse av den betingede adgangen til i dette feltet. Du kan for eksempel beskrive enheten som kontrollerer den betingede adgangen.
 8. Velg Neste.
 9. Velg adgangsrettigheter for låsen.

  Standard adgangsrettighet for låsen legges automatisk til.

  1. Velg den ønskede adgangsrettigheten på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av adgangsrettighet med nøkkeltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
    
 10. Velg Neste.
 11. Valgfritt: Velg tidsprofiler:
  • Ikke tidsbegrenset — Hvis du velger dette alternativet, overser låsen alle tidsprofiler på nøklene. Med andre ord, nøklene fungerer 24/7 selv om de har en tidsprofil.

  • Gjelder alle tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen alle tidsprofiler på nøkler.

  • Gjelder valgte tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen bare de valgte tidsprofilene på nøkler. Hvis de valgte tidsprofilene ikke svarer til nøkkelens tidsprofiler, fungerer nøkkelen hele tiden.

   Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:

   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
    

   Du kan se innholdet i en fast tidsprofil i området til høyre ved å velge profilen med musen. Redigerbart innhold i tidsprofilen vises ikke, da det kan være modifisert spesifikt for nøkkelen.

 12. Uansett hva du velger, bruker låsen alltid start- og sluttdato med tidspunkter for nøkkelens gyldighet.

 13. Velg Neste.
 14. Velg om du vil opprette en individuell adgangsrettighet eller ikke.

  Vil du ha flere opplysninger, kan du se Adgangsrettigheter.

 15. Velg Neste.
 16. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er:

  • La låser forbli under planlegging — Velg La låser forbli under planlegging hvis du vil la låsen være under planlegging og fortsette å planlegge låssystemet uten for eksempel å programmere fysiske låser.

  • Bestill låser — Velg Bestill låser hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, men vil programmere låsen senere.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bestill låser.

  • Bestill og programmer låser — Velg Bestill og programmer låser:
   • Hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, og du vil programmere låsen med en gang.
   • For låser som ennå ikke er installert.

   Vil du ha flere opplysninger, kan du se Programmering av lås.

  • Bestill og overføre oppgaver til programmeringsenhet — Velg Bestill og overføre oppgaver til programmeringsenhet hvis du distribuerer en montert lås og vil programmere den ved å koble Tokenet fra datamaskinen og ta det med til låsen som skal distribueres. Du kan bare gjøre dette en lås av gangen.

 17. Velg Neste.
 18. Det vises en kort beskrivelse.
 19. Velg Klar.
 20. Følg instruksjonene videre.
 21. Velg Lukk.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket