Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Redigere låsinnstillingene

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låsens innstillinger i iLOQ Manager.

Du kan redigere disse innstillingene:

 • Samler låsen hendelseslogger eller ikke.

 • Godtar låsen API adgangsrettigheter eller ikke.

  Merk:

  APIs adgangsrettigheter må aktiveres i systemet for at dette alternativet skal være tilgjengelig.

 • Krever låsen serverautentifisering fra nøkkelen eller ikke. Kravet til serverautentifisering kan defineres som spesifikk for adgangsrettighetstypen, det vil si om kravet er gyldig for standard eller API-adgangsrettigheter eller begge deler.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en stjerne (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

   
 2. Velg den ønskede låsen.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere adgangsrettigheter.
  Veiviseren Rediger adgangsrettigheter åpnes.
 4. Velg Rediger låsinnstillinger og adgangsrettigheter.
 5. Velg:
  • Samle hendelseslogger — Samler låsen hendelseslogger eller ikke.

  • Tillat API-adgangsrettigheter — Godtar låsen API adgangsrettigheter eller ikke.

  • Nettbasert autentifisering krevet — Krever låsen serverautentifisering fra nøkkelen eller ikke.

   Hvis du velger dette alternativet, vises det to nye alternativer. Du kan velge et av dem, eller begge alternativer.

   • For nøkler med standard adgangsrettigheter — Velg dette alternativet for å kreve nettbasert autentifisering fra nøkler med standard adgangsrettigheter.

   • For nøkler med API-adgangsrettigheter — Velg dette alternativet for å kreve nettbasert autentifisering fra nøkler med API-adgangsrettigheter.

 6. Velg Neste.
 7. Hvis du også vil redigere tilgangsrettigheter, må du redigere dem på dette trinnet.
 8. Velg Neste.
 9. Hvis du også vil redigere tidsprofiler, må du redigere dem på dette trinnet.
 10. Velg Neste.
 11. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er:

  • La låsene stå på planleggingsstatus — Velg La låsene stå på planleggingsstatus hvis du vil la låsene stå på planleggingsstatus og programmere låsene senere.

  • Bestill og send — Velg Bestill og send hvis du vil opprette programmeringsoppgavene og overføre dem til nøkler, og la nøklene utføre programmeringen når nøkkelen brukes på låsen.

   Hvis du velger dette alternativet, vil låsen gå over til statusen Bestilt. Dette betyr at programmeringspakken for låser er blitt sendt til standard programmeringstelefon(er). Låsene går over til statusen Utstedt til programmering når telefonen svarer til serveren at den har mottatt pakken. Når til sist telefonen har besøkt låsen og programmert den, går låsen over til statusen Programmert.

   Merk:

   Visningen Bla gjennom låser blir ikke oppdatert automatisk, men du må trykke på knappen Oppdater for å se visningen for å se endringene i låsens programmeringsstatus.

  • Bestill og programmer låser — Velg Bestill og programmer låser hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre den umiddelbart for en enkelt nøkkel som er for hånden.

 12. Velg Neste.
 13. Det vises en kort beskrivelse.
 14. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket