Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Bla gjennom nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser informasjon om nøkkelen i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

   
 2. Nøklene vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Nøkkelnavn — Nøkkelens navn.

  • Merke — Nøkkelens merke.

  • Personnavn — Navnet til personen som nøkkelen er tilordnet.

  • Selskap/Avdeling — Selskapets eller avdelingens informasjon om personen som nøkkelen er tilknyttet.

  • Programmeringsstatus — Nøkkelens programmeringsstatus. Mulige verdier er:

   • Programmert — Nøkkelen er blitt programmert og den fysiske nøkkelen har de samme data som vist i iLOQ Manager. Dette er den ønskede statusen for nøklene i systemet.

   • Bestilt — Nøkkelen er bestilt. Det er opprettet en nøkkelprogrammeringsoppgave for nøkkelen. Det er enten en oppgave for førstegangsprogrammering av en ny fysisk nøkkel, eller en omprogrammeringsoppgave for en eksisterende nøkkel. Nøkkelprogrammeringen er imidlertid uavsluttet.

   • Overført til programmering — En nøkkelprogrammeringsoppgave er overført til programmereren eller til en annen nøkkelfob.

   • Planlagt for programmering

    • For en telefonnøkkel har telefonen hentet programmeringsoppgaven fra serveren, men har ennå ikke svart at oppgaven er programmert.
    • For en fysisk nøkkel har Net Bridge eller iLOQ Manager hentet programmeringsoppgaven fra serveren, men de har ennå ikke svart at oppgaven er blitt programmert.
   • Under planlegging — Det er gjort noen endringer for en eksisterende nøkkel, eller det er lagt til en ny nøkkel, men ennå ikke opprettet som en programmeringsoppgave (det vil si bestilt).

  • Ufullstendig programmering — Denne statuskolonnen viser om programmeringen av nøkkelen er ufullstendig eller fullstendig.

  • På blokkeringsliste — Dette statusfeltet viser om nøkkelen er blokklistet eller ikke.

  • Utløpt — Dette feltet viser om den planlagte returdatoen for nøkkelen er passert eller ikke.

  • Programmeringsstatus endre av — Brukeren som sist endret nøkkelprogrammeringsstatusen.

  • Antall adgangsrettigheter — Dette feltet viser hvor mange adgangsrettigheter er tilordnet nøkkelen.

  • Utløpsdato — Dette feltet viser den planlagte returdatoen for nøkkelen.

  • Sist redigert — Dette feltet viser når nøkkelens programmeringsstatus sist ble endret.

  • Eiendom - Dette feltet viser hvilken eiendom nøkkelen er tildelt.

  • ROM_ID — Dette feltet viser nøkkelens serienummer. Denne informasjonen vises bare for nøkler som er programmert i systemet.

  • Antall tidsprofiler — Denne kolonnen viser antall tidsprofiler tilordnet nøkkelen.

  • Startdato — Denne kolonnen viser datoen nøkkel blir gyldig på.

  • Nøkkelen gyldig til — Denne kolonnen viser den siste datoen nøkkel er gyldig på.

  • Fotnoter — Flere opplysninger om nøkkelen.

  • ProgramvareversjonProgramvareversjon viser til nøkkelens programvareversjon (SW).

  • Overleveringsstatus - Viser om en nøkkel er overlevert, klar for overlevering eller ikke klar

  • NøkkeltypeNøkkeltype viser til typen nøkkel.

  • Hovedsone - Hovedsone viser hvilken hovedsone nøkkel ligger under. Det er i denne sone denne nøkkelen sprer blokkeringslisten.

  • ProgramvareversjonProgramvareversjon viser til nøkkelens programvareversjon (FW).

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket