Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Blokkere en nøkkel

Dette avsnittet beskriver hvordan du blokkerer en nøkkel i iLOQ Manager. Denne funksjonen brukes til å hindre en nøkkel i å få adgang til låsene.

Merk:

For å blokkere en telefonnøkkel så den ikke får adgang til låsene, er det vanligvis nok å tømme og returnere nøkkelen. Se Returnere og tømme en telefonnøkkel. Bare i tilfeller der denne funksjonen ikke kan fullføres, kan det bli nødvendig å blokkere telefonnøkkelen med blokkeringsfunksjonen. Administratoren har også muligheten til å bruke offline utløpsintervall til å kontrollere nøkkelens gyldighet. Se Nøkkelens offline utløpsintervall.

Det er mulig å legge en nøkkel til på blokkeringslisten uten Token, men fjerning av nøkler fra blokkeringslisten krever alltid Token av sikkerhetsgrunner.

Du går frem på følgende måte for å legge en nøkkel til den blokkerte listen.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom blokkeringsliste.

   
 2. Velg Legg til blokkeringsliste.

  Veiviseren Legg til på blokkeringsliste åpnes.

 3. Velg Legg en nøkkel til blokkeringslisten.
 4. Velg nøkkelen du vil legge til på blokkeringslisten.
 5. Velg Neste.
 6. Velg hvordan du går frem med de berørte låsene.

  Alternativene er:

  • La forbli på planleggingsstadium — Velg La forbli på planleggingsstadium hvis du vil la blokkeringslisten stå på planleggingsstatus og bestille den senere. Etter dette vil blokklistens status være Under planlegging.

   Merk:

   Så langt har du bare lagt nøkkelen til på blokkeringslisten, men den nye versjonen av blokkeringslisten er ikke sendt til nøklene, som vil spre listen til låsene. Når du vil sende den nye blokkeringslisteversjonen til nøklene, se Bestille en blokkeringsliste.

  • Bestill blokkeringsliste — Velg Bestill blokkeringsliste hvis du vil bestille blokkeringslisten fra serveren og sende den til telefonnøklene. Etter dette vil blokklistens status være Bestilt.

 7. Velg Neste.
 8. Det vises en kort beskrivelse.
 9. Velg Klar.
 10. Velg Lukk.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket