Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Lag en kopi av en eksisterende nøkkel

Denne seksjonen beskriver hvordan du legger en kopi av en eksisterende nøkkelfob eller telefonnøkkel til iLOQ-låsesystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de faktiske fysiske nøklene når du legger til nøkler i iLOQ Manager. Du kan definere låsene og knytte dem til de fysiske låsene i en senere fase.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Legg til nøkkel.
  Veiviseren Legg til nøkkel åpnes.
 3. Velg Legg til kopi av eksisterende nøkkel.
 4. Velg den nøkkelen som skal kopieres.
 5. Velg Neste.
 6. Gi navn til nøkkelen i feltet Nøkkelens navn / beskrivelse.
  Tips:

  Bruk for eksempel "Masternøkkel" eller "Ansatt".

 7. Definer Startdatoen for nøkkelen.

  Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen blir operativ på dette tidspunktet.

 8. Definer Sluttdatoen for nøkkelen.

  Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen slutter å være operativ på dette tidspunktet.

 9. Om nødvendig oppgir du den planlagte returdatoen i feltet Planlagt returdato.
  Merk:

  Dette feltet er kun for å informere administratoren. Verdien påvirker ikke nøkkelens gyldighet.

 10. Valgfritt: Velg nøkkeltype:
  • Nøkkel Fob

  • Telefonnøkkel

  • S5

 11. Velg Frakoblet utløpstid.

  Hvis det er definert en standard frakoblet utløpstid i systemet, foreslås den for nøkkelen. Du kan definere en nøkkelspesifikk frakoblet utløpstid ved å redigere det foreslåtte tidspunktet.

  • I tilfelle nøkkelfob:

   Som standard er en nøkkelfob en frakoblet enhet. I dette henseende er den frakoblede utløpstiden nøkkelfobens gyldighetstid.

   Men hvis en nøkkelfob får en servertilkobling, tilbakestilles den frakoblede utløpstiden. En nøkkelfob får en fjern servertilkobling trådløst ved å bruke applikasjonen iLOQ FobApp.

  • I tilfelle telefonnøkkel:

   Hvis telefonen mister forbindelsen til mobiltelefonnettverket, begynner frakoblet utløpstid å løpe. Når denne tiden er utløpt, er telefonnøkkelen ikke lenger gyldig.

 12. Velg Neste.
 13. Om nødvendig velger du hvem nøkkelen skal overleveres til.
  Tips:

  Hvis den relevante personen ikke finnes på personlisten, kan du legge til en ny person ved å høyreklikke for å velge Legg til ny person.

 14. Velg Neste.
 15. Velg tilgangsrettighet(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede tilgangsrettigheten på listen til venstre. Du kan for eksempel velge "Mastertilgangsrettighet" for "Masternøkkel".
  2. Du kan styre valget av tilgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 16. Velg Neste.
 17. Velg tidsprofil(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede tidsprofilen på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Hvis du har valgt:

   • en fast tidsprofil, kan du se innholdet i området til høyre.

   • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

 18. Velg Neste.
 19. Velg antall nøkler som skal opprettes.
 20. Velg Neste.
 21. Velg fremgangsmåte:
  • For Telefon-nøkkeltypen:

   • La nøklene stå på planleggingsstatus — Velg La nøklene stå på planleggingsstatus hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

   • Sende nøkler — Velg Sende nøkler hvis du vil sende programmeringsoppgaven til telefonen.

  • For Nøkkelfob eller S5-nøkkeltype:

   • La nøkkelen stå på planleggingsstatus — Velg La nøkkelen stå på planleggingsstatus hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

   • Bestilte nøkkel — Velg Bestille nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere, eller fjernprogrammere nøkkelen via en telefon.

   • Bestille og programmere — Velg Bestille og programmere hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre den umiddelbart.

   • Bestille, programmere og overlevere nøkkel — Velg Bestille, programmere og overlevere nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, utføre den umiddelbart for en nøkkel som er for hånden, og overlevere nøkkelen.

 22. Velg Neste.
 23. Det vises en kort beskrivelse.
 24. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket