Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Redigere nøkkelens adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer nøkkelens tilgangsrettigheter og tidsprofiler i iLOQ Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg den ønskede nøkkelen.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere nøkkelens tilgangsrettigheter.
  Veiviseren Rediger nøkkelens tilgangsrettigheter åpnes.
 4. Velg Redigere nøkkelens tilgangsrettigheter.
 5. Velg tilgangsrettighet(er) for nøkkelen.
  Tips:

  Hvis du også vil se eventuelle låsspesifikke, individuelle tilgangsrettigheter som ikke normalt er synlige, velger du <alle> på rullegardinmenyen i øverste venstre hjørne av skjermen.

  1. Du kan styre valget av tilgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 6. Velg Neste.
 7. Definer nøkkelens gyldighet og tidsprofiler.

  Alternativene er:

  • Startdato — Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen blir operativ på dette tidspunktet.

  • Sluttdato — Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen slutter å være operativ på dette tidspunktet.

  • Frakoblet utløpstid— Alternativene er:
   • I bruk — Er Frakoblet utløpstid i bruk eller ikke.

   • dager / timer / minutter

    • I tilfelle nøkkelfob:

     Som standard er en nøkkelfob en frakoblet enhet. I dette henseende er den frakoblede utløpstiden nøkkelfobens gyldighetstid.

     Men hvis en nøkkelfob får en servertilkobling, tilbakestilles den frakoblede utløpstiden. En nøkkelfob får en fjern servertilkobling trådløst ved å bruke applikasjonen iLOQ FobApp.

    • I tilfelle telefonnøkkel:

     Hvis telefonen mister forbindelsen til mobiltelefonnettverket, begynner frakoblet utløpstid å løpe. Når denne tiden er utløpt, er telefonnøkkelen ikke lenger gyldig.

  • Tidsprofiler ikke i bruk — Hvis du velger denne radioknappen, bruker nøkkelen ikke noen tidsprofiler.

  • Velg tidsprofiler for nøkkelen — Hvis du velger denne radioknappen, bruker nøkkelen tidsprofiler.

   Velg den ønskede tidsprofilen på listen til venstre.

   Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:

   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Hvis du har valgt:

   • en fast tidsprofil, kan du se innholdet i området til høyre.

   • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

 8. Velg Neste.
 9. Velg fremgangsmåte:
  • La nøklene stå på planleggingsstatus — Velg La nøklene stå på planleggingsstatus hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

  • Bestilte nøkler — Velg Bestille nøkler hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere, eller fjernprogrammere nøkkelen via nøkkelens programmerings-Hot-Spot.

  • Bestille og programmere nøkler — Velg Bestille og programmere nøkler hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, og utføre den umiddelbart for en nøkkel som er for hånden.

  • Bestille og overføre oppgaver til programmerer — Velg Bestille og overføre oppgaver til programmerer hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, overføre den til Programmeringstoken, og ta Programmeringstoken med deg for å programmere nøkkelen på stedet.

  • Bestille, programmere og overlevere nøkler — Velg Bestille, programmere og overlevere nøkler hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, utføre den umiddelbart for en nøkkel som er for hånden og overlevere nøkkelen til en person.

 10. Velg Neste.
 11. Det vises en kort beskrivelse.
 12. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.
 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket