Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Løs problemer med telefonnøkler

Tabell 1. Problemløsning
ProblemLøsning

Telefonnøkkelen blir stående på statusen Sendt etter at du har sendt informasjon til telefonen.

Kontakt telefonnøkkelens bruker og finn ut hvorfor forbindelsen til telefonen og serveren er brutt. Årsaken til dette kan for eksempel være:

 • Brukeren har fjernet applikasjonen fra telefonen.

  Be brukeren om å reinstallere applikasjonen.

  Etter dette registrerer du telefonnøkkelen på nytt slik:

  1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

    

  2. Velg nøkkelen som skal returnere.

  3. Høyreklikk for å velge Send til nøkkel > Registreringsforespørsel.

  4. Det sendes en registreringsforespørsel til telefonen.

   Etter å ha mottatt registrerings-SMS-en åpner brukeren applikasjonen, denne registrerer da seg selv automatisk på serveren, og nøkkelen fjernes fra telefonen.

 • Telefonen er frakoblet og kan ikke kommunisere med serveren.

  Be brukeren om å opprette en mobildataforbindelse.

 • Brukeren har skiftet SIM-kortet på telefonen.

  Be brukeren om å stikke inn det opprinnelige SIM-kortet i telefonen.

  Tips:

  Hvis det opprinnelige SIM-kortet er kastet, kan nøkkelen ikke fjernes fra iLOQ Manager, men du kan skjule den. Se Skjule nøkler. Etter dette har du en logg med nøkler som ikke kan fjernes. Vil du ha instruksjoner om visning av disse nøklene, kan du se Vise skjulte nøkler.

Telefonnøkkelen blir stående på Sendt etter at registrerings-forespørsel er sendt til nøkkelbrukerEn registreringsmelding er aktiv i 120 timer (5 dager) før den må sendes på nytt til nøkkeltelefon.
Velg nøkkelen fra "Bla gjennom nøkler", merk nøkkelen og høyreklikk. Velg så "Send til nøkkel" --> "Registreringsforespørsel" og send på nytt
Telefon får rød skjerm ved forsøk på åpning av lås
Rød skjerm indikerer at telefonnøkkel ikke har adgang. Det kan være f.eks. at brukeren ikke har riktig adgangsrettighet, prøver å åpne utenom tid som er satt i en tidsprofil, nøkkelen er lagt til blokkeringsliste eller at telefonnøkkelen har mistet kommunikasjonen under avlesningen

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket