Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Bla gjennom personer

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser personopplysninger i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

   
 2. Personene vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Etternavn — Denne kolonnen viser personens etternavn.
  • Fornavn — Denne kolonnen viser personens fornavn.
  • Antall nøkler — Denne kolonnen viser antall nøkler personen har.
  • Selskap/avdeling — Denne kolonnen viser navnet på selskapet eller avdelingen der personen arbeider.
  • Tittel — Denne kolonnen viser personens tittel.
  • Identifikasjon — Denne kolonnen viser selskapets ID-nummer for personen.
  • Kontaktopplysninger — Denne kolonnen viser personens kontaktopplysninger.
  • E-post — Denne kolonnen viser personens e-post-adresse.
  • Gateadresse — Denne kolonnen viser personens gateadresse.
  • Postnummer — Denne kolonnen viser personens postnummer.
  • Poststed — Denne kolonnen viser personens poststed.
  • Land — Denne kolonnen viser landet som personen bor i.
  • Telefon 1/2/3 — Denne kolonnen viser personens telefonnumre.
  • Ansettelses sluttdato — Denne kolonnen viser sluttdatoen for personens ansettelse. Denne datoen er automatisk definert for personens nøkkel som dens Utløpsdatdate.
  • ID for eksternt system — Denne kolonnen viser ID for et eksternt system. Denne ID-en brukes bare til kommunikasjon med Application Programming Interface (API).
  • Beskrivelse — Denne kolonnen viser en beskrivelse av personen.
  • Redigerbar — Avkrysningsruten i denne statuskolonnen viser om personopplysningene kan redigeres av en bruker eller ikke. Hvis denne avkrysningsruten er krysset av, redigeres personen bare via API.
  • Roller — Denne kolonnen viser personens roller. 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket