Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Vise egenskaper om en person

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til enkeltpersoner i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

   
 2. Personene vises i rutenettvisningen. Vil du ha mer informasjon om en enkeltperson, dobbeltklikker du på personen for å åpne personspesifikke detaljopplysninger.
  Merk:

  Du kan se data om objekter på to måter:

  • Vis ønsket status — Velg denne radioknappen for å se data slik de vil være når alle gjenstående endringer er programmert for objektet.
  • Vis gjeldende status — Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de er for øyeblikket.

  Personspesifikke detaljopplysninger er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om den valgte personen. Kolonnene beskrives i Bla gjennom personer.
  • Bruker-ID — Kategorien Bruker-ID inneholder informasjon om personens eventuelle bruker-ID.
  • Personens soner — Kategorien Soner viser informasjon om sonene som personen knyttet til brukeren eventuelt har.
  • Roller — Kategorien Roller viser informasjon om personens roller. Se Personroller.
  • Nøkler — Kategorien Nøkler viser informasjon om personens nøkler. Kolonnene beskrives i Bla gjennom nøkler.
  • Adgangsrettigheter til låser — Kategorien Adgangsrettigheter til låser viser informasjon om personens adgangsrettigheter til låser.
  • Dokumenter — Kategorien Dokumenter viser dokumenter om overlevering av nøkkel og/eller retur av nøkkel, hvis disse har en digital signatur.
 3. Når dette er gjort, trykker du på Lukk-knappen.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket