Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Redigere en persons rolle

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer en persons rolle i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

 2. Høyreklikk på personen du vil knytte til en personrolle.
 3. Velg Rediger roller for person.
  Veiviseren Rediger personenes roller åpnes.
 4. Velg Rediger rollevalg.
 5. Kontroller at den korrekte personen er valgt på listen.
 6. Velg Neste.
 7. Rediger personens rollevalg.
  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 8. Velg Neste.
 9. Det vises en kort beskrivelse.
 10. Velg Klar.
 11. Velg Lukk.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket