Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Blokkeringsliste

           

Dette avsnittet gir en innføring i blokkeringslisten.

Blokkeringslisten er en liste med nøkler som av en eller annen grunn er nektet tilgang til låsene. Låsen tillater ikke nøkler på blokkeringslisten å åpne seg.

Blokkeringslistens versjonsnummer økes med en hver gang det skjer en endring.

Blokkeringslisten er sonespesifikk hvis soner er aktivert. Sonespesifikke blokkeringslister tillater at det legges til 500 blokkerte nøkler til hver lås i sonen. Hvis en tapt nøkkel har tilgangsrettigheter til flere soner, genererer systemet automatisk oppdateringer for blokkeringslister for alle soner som nøkkelen har tilgangsrettigheter til. Låsenes blokkeringslister oppdateres etter nøkler som har låsens sone definert som hovedsone.

Se figuren nedenfor:

Tabell 1. Sonespesifikke blokkeringslister

Systemets masternøkkel

 • Hovedsone: A
 • Andre soner: B, C
 • Tilgangsrettigheter: Eiendom A, B og C
 • Kan føre en blokkeringsliste for låser i sone A
 • Blokkeringslister til sone B og C må oppdateres med sonespesifikke nøkler

Eiendom As masternøkkel

 • Hovedsone: A
 • Andre soner: ingen
 • Tilgangsrettigheter: Eiendom A
 • Kan kun føre en blokkeringsliste for låser i sone A
 • Kan legge til en tapt systemmasternøkkel til blokkeringslisten for sone A

Eiendom Bs masternøkkel

 • Hovedsone: B
 • Andre soner: ingen
 • Tilgangsrettigheter: Eiendom B
 • Kan kun føre en blokkeringsliste for låser i sone B
 • Kan legge til en tapt systemmasternøkkel til blokkeringslisten for sone B

Eiendom Cs masternøkkel

 • Hovedsone: C
 • Andre soner: ingen
 • Tilgangsrettigheter: Eiendom C
 • Kan kun føre en blokkeringsliste for låser i sone C
 • Kan legge til en tapt systemmasternøkkel til blokkeringslisten for sone C

Sone A

Eiendom A

Sone B

Eiendom B

Sone C

Eiendom C

Hvis sonene er deaktivert, er blokkeringslisten systemomfattende, 500 nøkler for hver lås. Alle nøkler oppdaterer den siste blokkeringslisten til låser.

Oppføring på blokkeringsliste er en operasjon som sjelden trenges, da den nettbaserte kapabiliteten gjør det mulig å fjernadministrere nøkler trådløst. Med oppføring på blokkeringsliste kan du imidlertid sikre at en nøkkel som er i frakoblet tilstand (dvs. som ikke kan motta oppdateringer fra serveren) og ikke har et definert tidspunkt frakoblingens utløp, ikke kan få tilgang til en lås.

Nøklene får blokkeringslisten slik:

 • Telefonnøkler

  • Trådløst via det mobile nettverket.

  • Fra låsen.

   Hvis en nøkkel brukt på låsen har en eldre versjon av blokkeringslisten enn låsen, oppdaterer låsen blokkeringslisten på nøkkelen. Nå kan nøkkelen bringe den nyeste blokkeringslisten til den neste låsen.

 • Nøkkelfober

  • Over programmeringstokenet.

  • Fra låsen.

   Hvis en nøkkel brukt på låsen har en eldre versjon av blokkeringslisten enn låsen, oppdaterer låsen blokkeringslisten på nøkkelen. Nå kan nøkkelen bringe den nyeste blokkeringslisten til den neste låsen.

  • Via FobApp.

 • S5-nøkler

  • Over programmeringstokenet.

  • Fra låsen.

   Hvis en nøkkel brukt på låsen har en eldre versjon av blokkeringslisten enn låsen, oppdaterer låsen blokkeringslisten på nøkkelen. Nå kan nøkkelen bringe den nyeste blokkeringslisten til den neste låsen.

Du kan laste opp informasjonen på blokkeringslisten til låsene via nøkler og programmeringstokenet. Låser og dørmoduler i nettverk får blokkeringslistens informasjon automatisk, og nøkler kan hente inn den siste blokkeringslisten fra iLOQ RFID-lesere, mens nøklene tar den siste blokkeringslisten til frakoblede låser.

Kolonnen Oppdatert blokkeringsliste på låslisten viser om låsen har den siste blokkeringslisteversjonen eller ikke.

 • Hvis det er et avkrysningsmerke i avkrysningsboksen, har låsen allerede den siste blokkeringslisteversjonen, og du behøver ikke å foreta deg noe.
 • Hvis feltet er tomt, må den blokkerte listen oppdateres for låsen. Dette kan gjøres ved å besøke låsen med nøkkelen som har den siste versjonen av blokkeringslisten.

Antall nøkler på blokkeringslisten er begrenset. Det er ikke alltid nødvendig å legge til telefonnøkler til blokkeringslisten, da du ganske enkelt kan tømme nettbaserte telefonnøkler trådløst. Videre kan du også definere et utløpstidspunkt for frakoblede telefonnøkler. Når denne utløpstiden for frakoblede nøkler er passert, er nøkkelen ikke lenger gyldig. Denne funksjonen sikrer at ingen nøkkel med foreldete fullmakter fortsatt vil være i bruk.

           

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket