Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Redigere nøkkelvalgene for adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer nøkkelvalgene for tilgangsrettigheter i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom tilgangsrettigheter.

 2. Høyreklikk på den tilgangsrettigheten du vil redigere, og velg Legg til / fjern nøkkel.
  Veiviseren Rediger tilgangsrettighet åpnes.
 3. Velg Rediger tilgangsrettighetsvalg.
 4. Rediger nøkkelvalgene for tilgangsrettigheten.
  1. Du kan styre valget av nøkler med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 5. Velg Neste.
 6. Velg fremgangsmåte.

  Alternativene er:

  • Nøkler under planlegging — Velg Nøkler under planlegging hvis du vil la nøkkelen være under planlegging og fortsette planleggingen av låsesystemet uten for eksempel å programmere noen fysiske nøkler.
  • Bestille nøkkel — Nøkler må bestilles før de kan programmeres. Bestilling oppretter en programmeringsoppgave for nøkkelen for senere programmering. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Nøkler.
  • Bestille og programmere nøkkel — Velg Bestille og programmere nøkkel for å bestille en programmeringsoppgave og programmere nøkkelen med en gang.
  • Bestille, programmere og overrekke nøkkel — Velg Bestille, programmere og overrekke nøkkel for å bestill en programmeringsoppgave og programmere nøkkelen, og for å overrekke nøkkelen til en person med en gang.
 7. Velg Neste.
 8. Det vises en kort beskrivelse.
 9. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket