Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Tidsprofiler

Med tidsprofiler kan du definere hvordan nøklene oppfører seg med låser på bestemte ukedager og tidspunkter.

Det er to typer tidsprofiler:

 • En fast tidsprofil er alltid identisk på nøkler. Hvis du senere redigerer tidsprofilen, påvirker den alle nøkler innenfor denne profilen, da tidsprofilplanen bare lagres på nøklene.

  Du kan bruke denne typen tidsprofil for eksempel som en generell tidsbegrensning for en gruppe personer som f.eks. vedlikeholdspersonell. Hvis vedlikeholdspersonellets arbeidstid endres, behøver du bare å redigere tidsprofilen en gang, ikke hver enkelt nøkkel, for å gjøre endringen.

 • En redigerbar tidsprofil er ikke nødvendigvis identisk på alle nøkler. Når du oppretter denne typen tidsprofil, definerer du tidsbegrensninger som er foreslått for nøkkelen, men som kan redigeres spesifikt for nøkkelen. Hvis du senere redigerer tidsprofilen, påvirker det ikke de eksisterende nøklene som har denne profilen. Men den redigerte profilen foreslås når du legger profilen til en nøkkel.

  Du kan bruke denne type tidsprofil for eksempel til individuelle tidsbegrensninger for en bestemt lås.

  Eksempel på bruk

  Et selskap har et serverrom, og ansatte bør ha mer begrenset tilgang til rommet enn deres generelle tidsprofil tillater.

  I stedet for å opprette nye faste tidsprofiler for serverrommet for hver enkelt gruppe av ansatte oppretter du en tidsprofil som er spesifikk for serverrommet og kan redigeres. Når du for eksempel tilordner tidsbegrensningen til nøkkelen til en vedlikeholdsperson, velger du denne profilen og definerer de ønskede tidsbegrensningene som gjelder bare for dette rommet og denne nøkkelen.

  Du kan bruke den samme tidsprofilen for en renholdsassistent med andre tidsbegrensninger.

Låsene har tre innstillinger for tidsprofiler:

 • Ikke tidsbegrenset — Hvis du velger dette alternativet, overser låsen alle tidsprofiler på nøklene. Med andre ord, nøklene fungerer 24/7 selv om de har en tidsprofil.

 • Bruk alle tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen alle tidsprofiler på nøkler.

 • Bruk valgte tidsprofiler — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen bare de valgte tidsprofilene på nøkler. Hvis de valgte tidsprofilene ikke svarer til nøkkelens tidsprofiler, fungerer nøkkelen hele tiden.

Uansett låsens innstilling bruker låsen alltid de nøkkelgyldige start- og sluttdatoene med tidspunkter.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket