Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Slette tokener

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter tokener i iLOQ-systemet.

Med denne funksjonen kan du tilbakestille et token til fabrikkstatusen.

Merk:

Du kan ikke slette et tapt token, da tokenet selv kreves i denne fremgangsmåten. Hvis dette er tilfelle:

 1. Aktiver redigeringsmodus.
 2. Deaktiver avkrysningsruten I bruk
 3. Deaktiver redigeringsmodus.
Merk:

Du kan ikke slette et objekt før du først har fjernet alle koblingene som dette objektet har (for eksempel kan du ikke slette en person med nøkler før du har fjernet nøklene fra denne personen).

Slette et objekt sletter ikke hendelser knyttet til det fra hendelsesloggen.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom Tokens.

   
 2. Velg de tokenene du vil slette.
 3. Høyreklikk på en av de valgte tokenene og velg Slett.
  Veiviseren Slette et token åpnes.
 4. Velg Slett Token.
 5. Velg Neste.
 6. Kontroller at de korrekte tokenene er valgt.
 7. Velg Neste.
 8. Det vises et bekreftelsesskjermbilde.
 9. Velg Klar.
 10. Plasser tokenet som skal slettes på programmeringsadapteren.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket