Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Flytte data til eiendommer

Dette avsnittet beskriver hvordan du flytter data til en eiendom i iLOQ Manager.

Merk:

Hvis du har opprettet eiendomsstrukturen som en del av den generelle distribusjonsfremgangsmåten for systemet, behøver du ikke nødvendigvis å flytte data til eiendommene. Hvis du imidlertid legger eiendommer til et eksisterende låssystem, kan du flytte eksisterende data til eiendommene.

Gå frem slik.

 1. Åpne rutenettvisningen som inneholder dataene du vil flytte til eiendommen, for eksempel, Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.
 2. Velg objektene du vil flytte.
 3. Høyreklikk på objektene for å velge Endre eiendom for <object>.
  Veiviseren Endre eiendom åpnes.
 4. Velg Rediger eiendomsvalg.
 5. Om nødvendig må du velge objektene som vil bli flyttet.
 6. Velg Neste.
 7. Velg eiendommen dit objektene vil bli flyttet.
 8. Velg Neste.
 9. Det vises en kort beskrivelse.
 10. Velg Klar.
 11. Velg Lukk.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket