Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Flytte objekter til soner

Dette avsnittet beskriver hvordan du flytter objekter til soner i iLOQ Manager.

Merk:

Hvis du har opprettet sonestrukturen som en del av den generelle distribusjonsfremgangsmåten for systemet, behøver du ikke nødvendigvis å flytte data til sonene. Hvis du imidlertid legger soner til et eksisterende låssystem, kan du flytte eksisterende objekter til sonene.

Gå frem slik.

 1. Åpne siden med objektene du vil flytte til sonen, for eksempel, Grunnleggende data > Bla gjennom låser.
 2. Velg objektene du vil flytte.
 3. Høyreklikk på objektene for å velge Endre sone for et <object>.
  Veiviseren Endre sone for <object> åpnes.
 4. Velg Endre Sone.
 5. Om nødvendig må du velge objektene som vil bli flyttet.
 6. Velg Neste.
 7. Velg sonen dit objektene vil bli flyttet.
 8. Velg Neste.
 9. Det vises en kort beskrivelse.
 10. Velg Klar.
 11. Velg Lukk.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket