Select your region or visit global site

Brukerstøtte
Open navigation

Redigere låssystemets innstillinger

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låssystemets innstillinger i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

   
 2. Velg Innstillinger i området Visninger.
 3. Systeminnstillingenes skjermbilde åpnes. Innstillingene er:
  • Overlevert nøkkel kan knyttes til en annen person uten at nøkkelen returneres — Hvis denne innstillingen er i bruk, kan du løsne en overlevert nøkkel fra eller knytte den igjen til en annen person uten å returnere nøkkelen først. Denne funksjonen er nyttig hvis nøkkelen skifter eier uten at den returneres til administratoren.

   Merk:

   Hvis du knytter en overlevert nøkkel til en annen person uten å returnere nøkkelen først, må du være oppmerksom på hendelsesloggene på låser som mangler klokker. Disse hendelsesloggene vil vise at nøkkeleieren er den personen som nøkkelen ble knytte til da hendelsesloggen ble plukket, da en lås uten klokke ikke vet når personen er endret. Hvis nøkkelen blir returnert før den overleveres til en ny person, vil selv låser uten klokke vite hvilken bruker det er som har aksessert låsen. Derfor anbefales det å returnere nøkkelen før den leveres til en ny person.

  • Eiendomsfunksjonalitet aktiv — Hvis denne innstillingen brukes, er eiendommer aktivert. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Områder.

  • Adgangskode i bruk — Hvis denne innstillingen er brukt, er kodetilgangsgruppene aktivert. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Kalenderkontrollerte dører.

  • PIN-kode i bruk — Hvis denne innstillingen brukes, er PIN-kode på nøkler aktivert. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Kalenderkontrollerte dører.
  • RFID-brikke funksjon tilgjengelig for nøklene — Nøklene kan ha RFID-brikker. Hvis dette er tilfellet, kan RFID-data administreres slik:

   • Ikke i bruk — Nøklene har ingen RFID-brikker.
   • Felt låst — Nøklene med RFID-brikker leveres av iLOQ, og brikkene har unike ID-er. Den unike ID-en overføres automatisk til programvaren når nøkkelen blir programmert. Du kan ikke redigere ID-en manuelt.
   • Feltet kan redigeres — Nøklene leveres av iLOQ. Nøklene er utstyrt med RFID-brikker av kunden, og brikkene inneholder identifikatorer. Brukeren må skrive i brikkeidentifikatoren manuelt når nøkkelen programmeres. Brukeren kan senere redigere identifikatoren.
  • Standard adgangsrettighet — Du kan velge systemets standard tilgangsrettighet i denne rullegardinmenyen. Standard tilgangsrettighet legges automatisk til nye låser.

  • Fjernoppdatering av Net Bridge fastvare i bruk — Hvis denne innstillingen er i bruk, oppdaterer Net Bridge automatisk programvaren og fastvaren på seg selv og på bussenhetene.

  • Oppdateringstid — Du kan definere starttidspunktet for den tillatte installasjonsperioden for programvaren og fastvaren. Den tillatte installasjonsperioden varer i tre timer.

  • Utsatt oppdatering av Hot spot-nøkkel i bruk — Hvis denne innstillingen er i bruk, kan du definere endringer av tilgangsrettighetene på nøklene for fremtiden. Disse endringene er ikke tilgjengelige på nøkkelens programmerings-Hot Spot før den definerte datoen.

  • Nøkkelfobens utløpstid — Hvis denne innstillingen er i bruk, foreslår systemet en standard frakoblet utløpstid for nye nøkkelfober.

  • Telefonnøkkelens utløpstid — Hvis denne innstillingen er i bruk, foreslår systemet en standard frakoblet utløpstid for nye telefonnøkler.

  • API-adgangsrettigheter i bruk — Hvis denne innstillingen er i bruk, kan adgangsrettigheter administreres via en API. Det er to typer adgangsrettigheter:

   • Standard adgangsrettigheter. Disse adgangsrettighetene er kryptert med programmeringstoken. Det er mulig å legge til eller fjerne standard adgangsrettigheter på/fra en nøkkel eller lås via en API. Programmeringen krever imidlertid at det foreligger et fysisk programmeringstoken, da nøklene eller låsene blir stående på statusen Under planlegging hvis de redigeres via API.

    Det anbefales at du bruker standard adgangsrettigheter for adgangsrettigheter som åpner en stor mengde låser, og/eller når det ikke brukes noen API til å administrere adgangsrettighetene.

    Standard adgangsrettigheter gir et høyere sikkerhetsnivå, da brukeren trenger en bruker-ID, et passord og et programmeringstoken for å programmere nøkler og låser.

   • API-adgangsrettigheter Disse adgangsrettighetene er databasekryptert. Programmering av API-adgangsrettigheter til/fra en distribuert nøkkel eller lås krever ikke at det er et fysisk programmeringstoken til stede.

    Det anbefales å bruke API-adgangsrettigheter som bare åpner en begrenset mengde låser, ikke for masteradgangsrettighet for eksempel som kan åpne alle låser i systemet.

    Med API-adgangsrettigheter kan distribuerte nøkler og låser programmeres bare med en bruker-ID og passord uten programmeringstoken.

 4. Velg Lagre og lukk.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket